Pressrelease
11 jun 2018

Så vill Moderaterna ta tillbaka makten från de kriminella gängen

Enligt polisen finns det i dag runt 5 000 kriminella aktörer och 200 kriminella gäng i hela landet. Gängens kriminalitet drabbar invånarna i Sveriges 61 utsatta områden extra hårt. Nära sju av tio av de boende i utanförskapsområdena uppger att kriminella har en inverkan på lokalsamhället.

Gängkriminaliteten måste mötas av flera olika typer av åtgärder. Polisen behöver ha en kontinuerlig närvaro i de utsatta områdena och rekryteringen av nya gängmedlemmar måste stoppas. Det måste också skapas fler vägar bort från kriminaliteten. En av de enskilt viktigaste preventiva och brottsförebyggande åtgärderna just nu är att ta tillbaka makten från de kriminella gängen.

Mot denna bakgrund presenterade Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och partiets rättspolitiska talesperson Tomas Tobé ett tolvpunktsprogram mot de kriminella gängen i samband med ett besök i Fittja i Botkyrka kommun. I det nya tolvpunktsprogrammet vill partiet bland annat att straffen för gängrelaterade brott ska fördubblas och att gängmedlemmar i större utsträckning ska hållas frihetsberövade från det att brottet begås till dess straffet avtjänats.

– Få uppgifter är så akuta som att ta tillbaka makten från de kriminella gängen. För hela samhället, men framförallt för att de som bor i de värst drabbade områdena förtjänar ett liv i trygghet. Därför presenterar vi i dag ytterligare skarpa förslag för att bekämpa gängen och dess uppkomst, säger Ulf Kristersson.

– Vår huvudprioritet är att gängmedlemmarna hamnar bakom lås och bom eller lämnar sitt kriminella liv. Därför föreslår vi bland annat att ett nationellt exitprogram för gängmedlemmar och att straffen för narkotikaförsäljning och vapenbrott skärps. Allt detta ska kombineras med 10 000 fler polisanställda, säger Tobé.

Moderaternas tolvpunktsprogram mot gängkriminaliteten

1) Skärpta straff för gängrelaterad brottslighet

2) Inför en möjlighet att döma till vistelseförbud

3) Aktiva gängmedlemmar ska frihetsberövas

4) Bättre verktyg för polisen att utreda gängrelaterad brottslighet

5) Stärkt vittnesskydd och bättre förutsättningar för bevisinhämtning

6) Ta de kriminellas tillgångar

7) Straffa den som skyddar kriminella

8) Använd kommunernas verktyg för att stänga ner brottslig verksamhet

9) Fånga upp ungdomar och barn som redan rekryterats till gängen

10) Skärpt straff för överlåtelse av narkotika

11) Skärpt straff för vapenbrott

12) Erbjud gängmedlemmarna en väg ut – ett nytt nationellt exitprogram

För mer information om förslagen – läs här

Kontakt:

Niklas Gillström

Bitr. presschef

072 – 703 28 38