Nyhetsartikel
9 feb 2015

Så gör vi Sverige till ett friare och öppnare land för alla

I ett fritt och öppet samhälle ska varje människa ha rätt att leva det liv som hen vill. För Nya Moderaterna är detta en självklarhet. Det handlar om lika rättigheter och lika möjligheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Om varje människas rätt att få välja sina egna uttryck och att respekteras för det. Om rätten att få leva med och älska vem man vill.

Sverige sticker på många sätt ut som ett föregångsland vad gäller hbtq-frågor. Vi står upp för mångfald, oliktänkande och människors lika värde. Under Alliansregeringen togs flera viktiga steg för detta. Den första maj 2009 blev det möjligt med samkönade äktenskap i Sverige. Tvångssteriliseringarna avskaffades för den som vill genomgå könsbyte. En ny enhetlig diskrimineringslag infördes, liksom en förenklad könstillhörighetslag. Men mer finns att göra för att alla ska kunna leva i frihet och öppenhet.

Det finns de som provoceras av andras kärlek och som går över gränsen. Som hotar, kränker och misshandlar sina medmänniskor på grund av deras sexuella läggning. Vi minns de attacker som skett i samband med Pridefestivaler, liksom flera uppmärksammade hatbrott de senaste åren. Det är med sorg och upprördhet vi tar del av dessa. Hbtq-personer är betydligt mer utsatta för våld och hot än heterosexuella. Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) identifierades cirka 5 500 hatbrottsanmälningar i Sverige 2013. Över 600 gick att koppla till homofobi. Statistiken visar tydligt att mer måste göras i kampen mot hatbrott.

Vi vill att unga hbtq-personers situation tas på större allvar. Hbtq-ungdomar utsätts i betydligt större utsträckning än andra för mobbning, hot och våld. Dessvärre sker det också i hemmet och inte bara i skolan. Var femte hbtq-person mellan 16 och 25 år har upplevt fysiskt våld av en förälder, förälders partner eller annan närstående vuxen. Samtidigt har en fjärdedel av alla unga hbtq-kvinnor någon gång försökt begå självmord, jämfört med åtta procent av unga heterosexuella kvinnor. Mer behöver göras för att öka tryggheten för unga hbtq-personer. Elevhälsan behöver få större utrymme och vi vill att samtliga kommuner inför tydliga hbtq-handlingsplaner.

2003 lagstiftade Sverige om samkönades rätt att prövas för adoption. Lagstiftningen fick dock små reella konsekvenser. Få adoptioner har genomförts inom landets gränser och ingen av våra adoptionsorganisationer har idag adoptionskontakter i länder som tillåter samkönade par att adoptera. Rätten till prövning blev i praktiken rätten till ett nej. Vi vill se fler trygga familjer, oavsett vilket kön föräldrarna har. Därför ser vi positivt på den utredning Alliansregeringen tillsatte om surrogatmödraskap och de förslag som är framtagna om ensamståendes rätt till insemination.

Vänder vi blicken utanför Sveriges gränser ser vi hur utvecklingen i flera länder nu går bakåt. Ryssland och Uganda stiftar nya lagar som bestraffar och kränker människor på grund av deras sexuella läggning. I många länder är det förenat med stor fara att vara öppet homosexuell, på en del ställen är det straffbart med döden. Då är det särskilt viktigt att vi står upp för hbtq-personers rättigheter – både här hemma och i världen. Sverige ska fortsätta vara en fristad för öppenhet och tolerans.

Ikväll går vi på QX gaygala för att fira och hylla alla de som bidrar till att göra Sverige lite friare och lite öppnare. Men vi fortsätter också arbetet för hbtq-personers rätt att respekteras i alla delar av livet och samhället. Oavsett om det är i skolan, i sjukvården, på fotbollsplanen, på arbetsplatsen eller i äldreomsorgen.

Alla ska ges samma möjlighet att förverkliga sina drömmar och ambitioner utan att hållas tillbaka av fördomar och diskriminering. Oavsett var du kommer från, vilket kön du har eller vem du älskar.

Läs artikeln på Expressen

Tomas Tobé
Europaparlamentariker

Mer om Tomas