RUT

RUT-reformen har bidragit till att fler kunnat lämna utanförskap för att ta steget in på arbetsmarknaden. Vi vill utveckla RUT ytterligare så fler ges möjlighet till jobb och egen försörjning. Samtidigt blir det lättare att få vardagen att fungera för både familjer och äldre.

Våra förslag:

  • Tredubbla taket i RUT-avdraget till 75 000 kronor per år och person för att ta tillvara sysselsättningspotentialen i RUT-sektorn.
  • Bredda RUT-avdraget till nya tjänster
  • Utred höjd avdragsrätt för äldre personer över 80 år.
  • Inför ett bredare hemavdrag för äldre personer över 70 år.
  • Förenkla regelverket.
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss