Riksdagsledamot Stockholm, Vice ordförnde OSSE-delegationen
Migration- och socialförsäkringspolitisk talesperson
Trafikpolitisk talesperson
Riksdagsledamot, Adjungerad förbundsstyrelsen
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot för Jönköpings län, Ledamot i partistyrelsen, Arbetsmarknadspolitisk talesperson
Riksdagsledamot
Skattepolitisk talesperson
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot, Gävleborgs län, Kommunfullmäktigeordförande, Söderhamn
Riksdasgsledamot Västmanlands län
Följ oss