Riksdagsledamot, närings- och energipolitisk talesperson, ordförande näringsutskottet.
Riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot Stockholm, Vice ordförnde OSSE-delegationen
Migration- och socialförsäkringspolitisk talesperson
Trafikpolitisk talesperson
Riksdagsledamot, ledamot utbildningsutskottet, suppleant socialutskottet, suppleant kulturutskottet, suppleant EU-nämnden.
Riksdagsledamot, Adjungerad förbundsstyrelsen
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot för Jönköpings län, Ledamot i partistyrelsen, Arbetsmarknadspolitisk talesperson
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Skattepolitisk talesperson
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot, suppleant finansutskottet, suppleant skatteutskottet.
Riksdagsledamot, ledamot trafikutskottet, suppleant justitieutskottet.
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot, Gävleborgs län, Kulturpolitisk talesperson, Kommunfullmäktigeordförande, Söderhamn
Riksdasgsledamot Västmanlands län
Följ oss