Migration- och socialförsäkringspolitisk talesperson
Trafikpolitisk talesperson
Riksdagsledamot, Adjungerad förbundsstyrelsen
Riksdagsledamot
Arbetsmarknadspolitisk talesperson, Ledamot i partistyrelsen
Riksdagsledamot
Skattepolitisk talesperson
Riksdagsledamot
Försvarspolitisk talesperson
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot, Gävleborgs län, Kommunfullmäktigeordförande, Söderhamn
Riksdasgsledamot Västmanlands län
Följ oss