Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot Stockholm, Vice ordförnde OSSE-delegationen
Trafikpolitisk talesperson
Migration- och socialförsäkringspolitisk talesperson
Riksdagsledamot, ledamot utbildningsutskottet, suppleant socialutskottet, suppleant kulturutskottet, suppleant EU-nämnden.
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot för Jönköpings län, Arbetsmarknadspolitisk talesperson, Ledamot i partistyrelsen
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Skattepolitisk talesperson
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot, suppleant finansutskottet, suppleant skatteutskottet.
Riksdagsledamot, ledamot trafikutskottet, suppleant justitieutskottet.
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Kulturpolitisk talesperson, Riksdagsledamot, Gävleborgs län, Kommunfullmäktigeordförande, Söderhamn
Riksdasgsledamot Västmanlands län
Följ oss