Riksdagsledamot Stockholms län
Riksdagsledamot, Miljö- och jordbruksutskottet, Suppleant, Socialförsäkringsutskottet Suppleant
Riksdagsledamot
Arbetsmarknadspolitisk talesperson
Riksdagsledamot
Skattepolitisk talesperson
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot , Europapolitisk talesperson
Länsförbundsordförande, Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot, Gävleborgs län, Kommunfullmäktigeordförande, Söderhamn
Riksdasgsledamot Västmanlands län
Följ oss