Riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot Stockholm, Vice ordförnde OSSE-delegationen
Migration- och socialförsäkringspolitisk talesperson
Trafikpolitisk talesperson
Riksdagsledamot, ledamot utbildningsutskottet, suppleant socialutskottet, suppleant kulturutskottet, suppleant EU-nämnden.
Riksdagsledamot, Adjungerad förbundsstyrelsen
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot för Jönköpings län, Ledamot i partistyrelsen, Arbetsmarknadspolitisk talesperson
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Skattepolitisk talesperson
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot, suppleant finansutskottet, suppleant skatteutskottet.
Riksdagsledamot, ledamot trafikutskottet, suppleant justitieutskottet.
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot, Gävleborgs län, Kommunfullmäktigeordförande, Söderhamn
Riksdasgsledamot Västmanlands län
Följ oss