Migration- och socialförsäkringspolitisk talesperson
Riksdagsledamot Stockholms län
Riksdagsledamot, Adjungerad förbundsstyrelsen
Riksdagsledamot
Arbetsmarknadspolitisk talesperson, Ledamot i partistyrelsen
Riksdagsledamot
Skattepolitisk talesperson
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot , Europapolitisk talesperson, Adjungerad förbundsstyrelsen
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot, Gävleborgs län, Kommunfullmäktigeordförande, Söderhamn
Riksdasgsledamot Västmanlands län
Följ oss