Riksdagsledamot
Riksdagsledamot Stockholm, Vice ordförnde OSSE-delegationen
Migration- och socialförsäkringspolitisk talesperson
Riksdagsledamot Stockholms län
Riksdagsledamot, Miljö- och jordbruksutskottet, Suppleant, Socialförsäkringsutskottet Suppleant
Riksdagsledamot
Bostadspolitisk talesperson
Riksdagsledamot
Skattepolitisk talesperson
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot , Försvarsutskottet Ledamot, Utrikesutskottet Suppleant, Nordiska rådets svenska delegation Ledamot
Länsförbundsordförande, Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Gruppledare i EU-nämnden
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot, Gävleborgs län, Kommunfullmäktigeordförande, Söderhamn, Ordförande Söderhamnsföreningen
Riksdasgsledamot Västmanlands län
Följ oss