Riksdagsledamot Stockholms län
Utrikespolitisk talesperson
Riksdagsledamot Göteborg
Ledamot i Förbundsstyrelsen, Riksdagsledamot för Jönköpings län
Riksdagsledamot Stockholms län
Riksdagsledamot Västra Götalands län
Trafikpolitisk talesperson
Arbetsmarknadspolitisk talesperson
Riksdagsledamot, Förbundsordförande i Uppsala län
Migrationspolitisk talesperson
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot , Ledamot förbundsstyrelsen
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot Hallands län
Riksdagsledamot
Gruppledare EU-nämnden
Riksdagsledamot, Ledamot i Arbetsmarknadsutskottet, Vice ordförande i Valberedningen, Adjungerad i förbundsstyrelsen
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Riksdsagsledamot Gävleborgs län, Fullmäktigeledamot Gävle kommun
Näringspolitisk talesperson
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Följ oss