Riksdagsledamot Göteborg
Ledamot i Förbundsstyrelsen, Riksdagsledamot för Jönköpings län
Riksdagsledamot Stockholms län
Riksdagsledamot Västra Götalands län
Riksdagsledamot
Miljö- och klimatpolitisk talesperson
Trafikpolitisk talesperson
Rättspolitisk talesperson
Riksdagsledamot
Landsbygdspolitisk talesperson
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot Hallands län
Riksdagsledamot
Gruppledare i Konstitutionsutskottet
Riksdagsledamot, Ledamot i Socialförsäkringsutskottet, Ordförande i Valberedningen, Adjungerad i förbundsstyrelsen
Riksdagsledamot
Utbildningspolitisk talesperson
Näringspolitisk talesperson
Riksdagsledamot
Riksdsagsledamot Gävleborgs län, Fullmäktigeledamot Gävle
Riksdagsledamot
Kulturpolitisk talesperson
Riksdagsledamot
Följ oss