Utrikespolitisk talesperson
Riksdagsledamot Göteborg
Ledamot i Förbundsstyrelsen, Riksdagsledamot för Jönköpings län
Riksdagsledamot Stockholms län
Riksdagsledamot Västra Götalands län
Miljö- och klimatpolitisk talesperson
Riksdagsledamot
Trafikpolitisk talesperson
Rättspolitisk talesperson
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot , Ledamot förbundsstyrelsen
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot Hallands län
Riksdagsledamot
Gruppledare i Konstitutionsutskottet
Riksdagsledamot, Ledamot i Arbetsmarknadsutskottet, Vice ordförande i Valberedningen, Adjungerad i förbundsstyrelsen
Riksdagsledamot
Utbildningspolitisk talesperson
Riksdsagsledamot Gävleborgs län, Fullmäktigeledamot Gävle
Näringspolitisk talesperson
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Kulturpolitisk talesperson
Följ oss