Partiledare
Ekonomisk-politisk talesperson, Första vice partiordförande
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot, Skåne läns södra
Sveriges Talman
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot, Skåne läns västra
Riksdagsledamot, suppleant konstitutionsutskottet, suppleant socialförsäkringsutskottet.
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot Blekinge län, Ledamot i Konstitutionsutskottet
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot, Skåne läns södra
Riksdagsledamot, socialpolitisk talesperson, ledamot socialutskottet.
Näringspolitisk talesperson (föräldraledig)
Riksdagsledamot Skaraborg, ordförande Interparlamentariska unionen, suppleant utrikesutskottet.
Riksdagsledamot Västra Götaland, ledamot civilutskottet, suppleant justitieutskottet.
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot
1:e vice ordförande
Riksdsagsledamot Västra Götaland, ledamot justitieutskottet, suppleant socialförsäkringsutskottet.
Riksdagsledamot Stockholms län
Följ oss