Rektorer och lokalt ledarskap

Det lokala ledarskapet ska vara tydligt. Varje rektor ska vara den pedagogiska ledaren på skolan och säkerställa att lärare får det stöd och hjälp de behöver för att kunna utföra sitt yrke. 

Stärk rektorers vidareutbildning
Den obligatoriska rektorsutbildningen ska även omfatta förskolans chefer. 

Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss