Nyhetsartikel
8 sep 2017

Reformer för jobb, omställning och ett Sverige som håller ihop

I en intervju med Dagens Nyheter redogör Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson för centrala delar i Moderaternas reformarbete. Förslagen ska lyftas på arbetsstämman i oktober. Moderaterna ska vara ett parti för social rörlighet; en viktig utgångspunkt för att klara integrationen är att alla som anstränger sig ska kunna få en chans. En modern arbetsmarknad kräver samtidigt en mer flexibel lagstiftning. Möjligheterna att ställa om för den som vill eller behöver byta jobb måste därför förbättras. Turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd ska uppdateras för att i högre grad baseras på kompetens.

- Hur ska människor som fått en dålig start komma till sin rätt? Hur ska invandrarbarn få den allra bästa utbildningen som finns? Den fördelningspolitiken har vi moderater aldrig på allvar varit på. Vi har sagt nej till dåliga skatter och dåliga bidrag, men vi har aldrig fullt ut förstått varför rättvisa och fördelning är en helt fundamental del av ett bra samhälle. Social rörlighet är den moderna socialpolitiken, säger Ulf Kristersson. 

- Enkla jobb är viktigt här och nu för att fler ska komma i arbete men det är högkvalificerade arbetstillfällen som bygger Sverige starkt. Samtidigt har vi en lagstiftning från 1970-talet och arbetsmarknaden har förändrats sedan dess. Vi vill att medarbetarnas kompetens ska väga tyngre i LAS än vad det gör i dag och vi vill stärka möjligheterna till kompetensutveckling och omställning, säger Elisabeth Svantesson.

Reformer för att förbättra tryggheten i omställning och underlätta för arbetsgivare att anställa:

  • Utbildningsavdrag, för att ge yrkesverksamma möjlighet att stärka sin trygghet på arbetsmarknaden och få ett nytt jobb.
  • Nationell studie- och jobbrådgivning, som ger yrkesverksamma stöd att byta jobb eller yrke.
  • Förbättrade möjligheter till studiemedel senare i livet.
  • Högskolan ska ges ett särskilt omställningsuppdrag.
  • En ny yrkesutbildning, inom arbetsmarknadspolitiken, med starkare koppling till arbetsmarknaden.
  • Arbetsförmedlingen ske ersätts med Jobbcenter och väl etablerade matchningsaktörer.
  • Turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd ska i högre grad baseras på kompetens. Samtidigt bör även rätten till återanställning, som är nära kopplad till turordningsreglerna ses över. 

Ulf Kristersson ger också besked om att Alliansen bör försöka få tillstånd förhandlingar för att nå en blocköverskridande överenskommelse i syfte att lösa problemen på bostadsmarknaden.

- Det måste tas ett helhetsgrepp i alla delar från rörligheten, hyresmarknaden och nybyggnationen till finansieringen och skuldsättningen, avslutar Ulf Kristersson.

Läs intervjun med Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson här.

Elisabeth Svantesson
Ekonomisk-politisk talesperson, 2:a vice partiordförande
Integration en fråga som ligger mig varmt om hjärtat och som löpt som en röd tråd, både genom mitt yrkesmässiga och politiska engagemang.
Mer om Elisabeth
Ulf Kristersson
Partiledare
Jag är övertygad om att det finns rimliga och rationella politiska lösningar också på det som är riktigt svårt. Tillsammans kan vi se till att Sverige får en hoppfull framtid. 
Mer om Ulf