Nyhetsartikel
29 okt 2017

Rättsstaten måste stärkas och den organiserade brottsligheten bekämpas

Skotten mot polisbostaden i Västerås visar att brottsligheten i Sverige är på väg över en farlig gräns. Regeringen klarar inte att gå från ord till handling, utan stannar vid fördömanden och löften. Det räcker inte. Vi moderater vill nu få brett stöd i Riksdagen för fem åtgärder för en stärkt rättsstat, skriver Ulf Kristersson (M) och Tomas Tobé (M).

Skottlossningen mot en polismans bostad i Västerås är det senaste exemplet på hur brottsligheten i Sverige är på väg att gå över en farlig gräns. Den enskilda polismannen och hans familj ska naturligtvis få allt stöd som de behöver och alla tillgängliga resurser ska sättas in för att spåra, gripa och döma gärningsmännen. Men dådet i Västerås är också ett angrepp mot vår rättsordning och mot statens allra mest grundläggande funktioner. Detta är utomordentligt allvarligt.

Det är heller inte en enstaka händelse. För lite mer än en vecka sedan detonerade en bomb utanför polishuset i Helsingborg och tidigare i höst utsattes hustrun till en polis i Stockholm för något som utreds som ett kidnappningsförsök. Enligt Polisförbundet uppger sju av tio poliser att utsattheten för hot och våld ökat under de senaste två åren. De kriminella försöker skada och skrämma dem som bär den yttersta uppgiften att upprätthålla lag och ordning i vårt land. Den utvecklingen måste stoppas. Alternativet är en rättsstat som retirerar från sitt grundläggande uppdrag. De långsiktiga konsekvenserna för vårt samhälle är otänkbara.

Enligt polisen finns det 5.000 kriminella individer och 200 kriminella nätverk i våra mest utsatta områden. Denna kriminalitet skapar en otrygghet för alla människor som bor där, men den undergräver också tilltron till vår förmåga att hävda rättsväsendes auktoritet. Det drabbar hela vårt samhälle. Kärnstaten kan inte svikta här. Den måste slå tillbaka. Genom att stärka polisen, skärpa lagarna och på allvar angripa brottslighetens sociala och andra orsaker.

Alla konstruktiva krafter måste mobiliseras för att bryta denna utveckling. Problemen är stora, men de går att lösa. Det är därför bra att också regeringen nu säger att det är en huvuduppgift att bekämpa den systemhotande organiserade brottsligheten.

Problemet är att regeringen – med några undantag – inte klarar att gå från ord till handling, utan stannar vid fördömanden och löften. Det räcker inte. Hela den svenska rättsstaten behöver stärkas. Från det brottsförebyggande arbetet, över polisen till åklagare, domstolar och kriminalvård. Politiken får inte stå handfallen.

Vår förhoppning är att nu kunna samla brett stöd i riksdagen för ett antal skarpa moderata förslag:

1. Ge polis och domstolar verktyg att knäcka de organiserade gängen. Den systemhotande organiserade brottsligheten utgör ett hot över hela landet – inte minst mot poliser. En särskild straffskärpningsgrund som fördubblar straffen för brott som har ett samband med uppgörelser i kriminella grupperingar bör därför införas. En sådan så kallad gängbestämmelse finns redan i Danmark och skulle bland annat innebära att personer med stor våldsbenägenhet sitter i fängelse betydligt längre än idag.

2. Fler vapenbrott bör rubriceras som grova. Den ökade tillgången till vapen i kriminella kretsar utgör en akut fara för poliser som jobbar just mot dessa personer. Den 1 januari 2018 höjs minimistraffet för grova vapenbrott till fängelse två år – det är alla partier i riksdagen redan överens om. Tyvärr kommer ändå många fall av innehav av livsfarliga vapen som sker i en kriminell kontext inte omfattas av straffskärpningen. Det gäller bland annat situationer när ett illegalt vapen påträffas hemma hos en kriminell person. Därför föreslog Alliansen i förra veckan att fler vapenbrott ska rubriceras som grova. Om regeringen menar allvar bör regeringspartierna stödja Alliansen och ta nya lagstiftningsinitiativ.

3. Straffen för våld mot tjänsteman måste skärpas. Minimistraffet ligger i dag på bötes­nivå. I praktiken döms den som misshandlar en polis i många fall till en eller två månaders fängelse, eller så stannar påföljden vid villkorlig dom eller skyddstillsyn i kombination med samhällstjänst. Minimistraffet för våld mot tjänsteman borde höjas till minst sex månaders fängelse. Detta ska vara ett brott lagen ser utomordentligt allvarligt på.

4. Poliser bör få skadestånd i fler fall. I dag ställs högre krav för att skadestånd i form av kränkningsersättning ska utgå när poliser är brottsoffer. Det bygger på en uppfattning om att det delvis ligger i polisens jobb att utsättas för vissa typer av angrepp. Vi anser dock att praxis uppställer alltför höga krav för att kränkningsersättning ska utgå. Att till exempel spotta en polis i ansiktet bör alltid leda till att ersättning utgår. Samma sak ska gälla när poliser utsätts för våld som är att jämföra med misshandel av normalgraden. Den pågående så kallade Blåljusutredningen har inte fått i uppdrag att lämna några förslag i denna del. Men utredningens direktiv bör snarast kompletteras så denna fråga ingår.

5. Stärk polisyrket. Sverige måste både förhindra att många lämnar yrket på grund av dålig arbetsmiljö, och samtidigt attrahera fler att söka sig till polisen. Alla tomma utbildningsplatser måste fyllas med kompetenta och engagerade studenter. Det kommer kräva bättre politiskt stöd för polisens arbete, men också att polislönerna höjs. Det är naivt att tro att Sverige ska nå målet om 10.000 fler polisanställda på några år, utan att också göra en riktad lönesatsning.

Moderaterna kommer göra allt vi kan för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten, och för att stå upp för landets poliser. Behovet av stora förändringar är uppenbart och mycket kommer att behöva göras under lång tid. Vi hoppas att regeringen ser det nationella intresset i att göra gemensamma insatser för att få skarpare lagstiftning på plats. Vi är då redo att hjälpa till.

Ulf Kristersson (M), partiledare 

Tomas Tobé (M), rättspolitisk talesperson

Läs artikeln här.

Tomas Tobé
Europaparlamentariker

Mer om Tomas
Ulf Kristersson
Partiledare
Jag är övertygad om att det finns rimliga och rationella politiska lösningar också på det som är riktigt svårt. Tillsammans kan vi se till att Sverige får en hoppfull framtid. 
Mer om Ulf