Nyhetsartikel
12 maj 2018

Rättigheter, skyldigheter och möjligheter – lika för alla

I sitt tal på Sverigemötet lyfte Ulf Kristersson fram centrala delar för att integrationen ska fungera. Det handlar om jobb, språk och att samhället ska ställa tydliga krav. Som en del av Moderaternas integrationspolitiska program presenterade Kristersson även en ny satsning – obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända.

- I dag presenterar vi vår samlade integrationspolitik. Både förslag som vi har utvecklat under åren, och förslag som är nya. De handlar i grunden om jobben, om språket och om att samhället ställer krav. Vi ska lösa integrationsproblemen. Det kommer inte bli enkelt. Det kommer att ta tid. Men det är nödvändigt, säger Kristersson. 

- Genom ett bidragstak gör vi det mer lönsamt att gå från bidrag till jobb. Och vi sänker skatten på arbete – för alla, men mest för dem med minst i lön. För en lokalvårdare betyder det 400 kronor mer kvar varje månad. För en bussförare 500 kronor, fortsatte Kristersson. 

- Men det räcker inte. Med inträdesjobben skapar Alliansen en anställningsform för nyanlända och ungdomar utan gymnasieexamen. Det blir billigare att anställa, samtidigt som fler kan göra sig anställningsbara. En helt ny möjlighet att lära sig ett yrke på rätt ställe. 

- Vägen in i det svenska välfärdssystemet ska också ske stegvis. Full tillgång till svenska välfärdsförmåner ska man få genom arbete eller för att man bor här permanent och lagligt. Det stärker drivkrafterna för arbete och integration. Vi förstår också värdet av det svenska språket. Att tala perfekt svenska är säkert överskattat. Men begriplig svenska är tvärtom underskattat. Det är i praktiken en förutsättning för att kunna få ett jobb och börja förstå vårt land. Vägen till Sverige går via svenska språket, och den ska inte vänta. Därför ska ökande språkkrav vara en röd tråd i varje steg. Från asyltiden, via etableringen fram till medborgarskapet. 

- Vi ska ha ett samhälle som bejakar olikheten. Men värnar jämlikheten. Ett land med rättigheter, skyldigheter och möjligheter – lika för alla, avslutade Kristersson. 

Ulf Kristersson presenterade också ett nytt förslag om obligatorisk språkförskola – för att inget barn i Sverige ska behöva börja första klass utan att kunna svenska. 

Alla nyanlända barn och barn till nyanlända föräldrar ska omfattas av en obligatorisk språkförskola om 15 timmar i veckan från 3 års ålder. Språkförskolan ska införlivas i verksamheten på ordinarie förskolor. Totalt omfattar satsningen 250 miljoner kronor per år. 

- Vi har länge krävt utökad rätt till förskola för barn vars föräldrar är arbetslösa eller har socialbidrag. Inte för att föräldrarna behöver det, utan för att barnen gör det. Nu tar vi ett steg till, sa Kristersson. 

- Språket är viktigt för vuxna, men helt avgörande för deras barn. Och förskolan är viktig för alla barn, men helt avgörande för barn vars föräldrar inte kan svenska, sa Kristersson. 

Se talet här. 
Läs talet här.
Bild för spridning i sociala medier.
Moderaternas integrationspolitiska program. 
Obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända - läs mer.

Filer