Problematiken med tiggeri  

I dag finns det mellan 4 000–5 000 tiggare i Sverige. Exakt hur många de är vet vi inte. Oftast kommer de från länder som Rumänen och Bulgarien, där de lever i utsatthet och svår fattigdom. Situationen i hemländerna är oacceptabel. Samtidigt är vägen ur fattigdom och utanförskap inte att komma till Sverige för att tigga.

De länder de handlar om måste upphöra med diskrimineringen och förbättra möjligheterna till utbildning, jobb, bostad och hälsa. Detta måste EU gemensamt driva på för.

Sverige behöver också vara tydliga med att det inte är vår uppgift att ensamma lösa ett annat EU-lands problem. Att acceptera tiggeriet i Sverige riskerar att öka vår tolerans för stora skillnader och legitimerar en utveckling där Sverige dras isär.          

För att komma till rätta med tiggeriet och hindra att utsatta människor utnyttjas driver Moderaterna på för att kommunerna ska ha rätt att införa lokala tiggeriförbud.

Tiggeriet behöver pressas tillbaka från våra gator och torg. Organiserande av tiggeri bör kriminaliseras och regelverket för bosättningar på privat mark samt avhysning tillsammans med reglerna för så kallad särskild handräckning behöver uppdateras, med sikte på problemen med tiggeri. Det behövs också översyn av tillämpningen av ordningslagen, bland annat vad gäller regler för penninginsamling och utnyttjande av allmän mark.

  • Kommunerna ska ha möjlighet att införa lokala tiggeriförbud
  • Organiserande av tiggeri ska kriminaliseras
  • Landets kommuner och markägare ska kunna säkerställa att illegala boplatser inte uppkommer eller permanenteras
  • Initiativ på EU-nivå för att sätta press på andra EU-länder att agera mot diskriminering och sociala orättvisor i de länder det handlar om.
Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
Följ oss