Pressrelease
19 maj 2018

Pressmeddelande: Moderaterna står upp för svenska jägare och sportskyttar

För ett år sedan beslutade EU om en ändring i det vapendirektiv som reglerar handel med vapen och innehav. När regeringen nu förbereder svensk lagstiftning för att implementera EU:s vapendirektiv så går den för långt och förslaget riskerar att slå mot den svenska jägarkåren och skytterörelsen.

Moderaterna tar nu strid mot utredningsförslaget och kommer att rösta nej till detta och föreslår istället en rad förbättringar för att värna de svenska jägarna och skyttarna:

 1. Moderaterna kommer att rösta nej till regeringens förslag om det ytterligare kommer begränsa och försvåra för jägare och målskyttar.
 2. Moderaterna vill istället genomföra en rad förslag för att förbättra regelverket för legala vapenägare.
 3. Moderaterna gör även en särskild satsning på Polismyndigheten för att förkorta handläggningstiden för vapenlicenser.

Moderaternas förslag för att förbättra regelverket för legala vapenägare:

 •  Minskade handläggningstider

Moderaterna vill göra en särskild satsning om 5 miljoner kronor på Polismyndigheten för ökad service och för att minska handläggningstiderna för vapenlicenser.

 •  Bättre service

Moderaterna vill se över hur ansvariga myndigheter snabbare ska kunna uppdatera aktuella vapenlistor. I takt med att nya vapen kommer in på marknaden, måste även ansvariga myndigheter kunna följa med i tempot.

 •  Erkännande av EU:s vapenpass

Vi vill att Sverige ska erkänna det europeiska ”vapenpasset” för att underlätta för jägare och skyttar att på ett säkert sätt kunna resa med sina vapen.

 •  Enklare förvaring på annan plats

Moderaterna vill se ett mer tillåtande och flexibelt regelverk för dem som ofta jagar på andra orter än där man bor. Vi vill därför öka möjligheterna att förvara vapen på ett säkert sätt även hos andra med vapenlicens.

 •  Förenklade regler för tillstånd och innehav

Moderaterna vill göra en översyn av det samlade regelverket för tillståndsgivning och innehav av legala vapen och vapendelar.

 •  Möjligheter till större vapengarderob

Moderaterna vill skapa bättre möjligheter för personer att inneha fler vapen.

 •  Nej till utredningsförslaget om löstagbara magasin

Moderaterna säger nej till förslaget om reglering av samtliga löstagbara magasin. Regeringens utredningsförslag går för långt. Vi vill istället lägga oss på den nivå som anges i EU:s direktiv – dvs. att endast förvärv av vissa magasin med hög kapacitet regleras, och att det sker på ett ändamålsenligt sätt enligt direktivets minimikrav.

 •  Nej till utredningsförslaget om avfyrningsmekanismer

Moderaterna säger nej till regleringen av avfyrningsmekanismer. Avfyrningsmekanismer är oreglerade idag och det uppställs inte något krav i EU:s direktiv som innebär att de svenska reglerna måste ändras.

 •  Ja till utredningsförslaget om ljuddämpare

Moderaterna säger ja till förslaget om att behandla ljuddämpare som ammunition, och därmed slopa det särskilda tillståndet för ljuddämpare.

 •  Regler som i onödan försvårar för vapeninnehav ska inte införas

Moderaterna är kritiska till förslaget om femåriga licenser för vissa typer av halvautomatiska sportskyttegevär och förslaget om att vissa typer av halvautomatiska sportskyttegevär ska klassas som krigsmateriel. Endast de begränsningar som tydligt uppställs i EU:s vapendirektiv ska införas.

Kontakt:

Niklas Gillström

Bitr. presschef

072-703 28 38