Du besöker nu moderaterna.se.

Elisabeth Svantesson

Ekonomisk-politisk talesperson

Jag blev invald i riksdagen 2006 och var ordförande i arbetsmarknadsutskottet mellan juni 2012 och september 2013. Idag är jag ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna.

Jag har tidigare varit aktiv fritidspolitiker i Örebro kommun. Innan jag blev riksdagsledamot arbetade jag på Örebro universitet.

Jag har en licentiatexamen i nationalekonomi och min licentiatavhandling handlade om nyanlända invandrares första år i Sverige.

Ekonomisk politik är något som jag har ett brinnande intresse för eftersom det är grunden för hur tillväxt och välfärdstjänster kan utvecklas.

Utöver arbetsmarknadspolitik och finanspolitik är integration en fråga som ligger mig varmt om hjärtat och som löpt som en röd tråd, både genom mitt yrkesmässiga och politiska engagemang. Jag var tidigare ordförande i den arbetsgrupp som har utvecklat Moderaternas politik på området.

Pressekreterare:

Klara Söderberg, [email protected]
076 108 90 82

Niklas Gillström, [email protected]

076 139 04 63

Inbjudningar och övriga frågor:

Carl Friberg, carl.friberg(at)moderaterna.se