Nyhetsartikel
25 feb 2019

Podcast: Vad beror Moderaternas lokala valframgångar på, Peter Danielsson?

Valet 2018 blev en framgångssaga för Moderaterna på lokal och regional nivå. Partiet ökade i 146 kommuner och är med och styr i nästan lika många kommuner. Framgångssagan var mycket tydlig på regional nivå också - Moderaterna ökade i 17 av 21 landsting och regioner. Medborgaren intervjuade Peter Danielsson, vice partiordförande i Moderaterna, om vad detta innebär för det politiska landskapet i Sverige och vad det ställer för krav på Moderaternas organisation och utveckling.

Lyssna på iTunes här

I den politiska debatten kan det ibland låta som att det är regeringen, och statsråden, som har makten över alla betydelsefulla inrikespolitiska frågor. Samt att alla beslut fattas ifrån Stockholm. Regeringen och statsråden har en stor makt, men det är på lokal och regional nivå som de dagliga besluten kring viktiga välfärdsverksamheter som skola, äldreomsorg och sjukvård fattas.

Det faktum att Moderaterna nu är med och styr i mer än hälften av landstingen och regionerna, och i mer än hälften av kommunerna, borde rimligtvis få stora effekter på den politik som påverkar människors vardag. Den frågan berörs i Medborgarens podcast senaste avsnitt där Peter Danielsson, vice partiordförande i Moderaterna och kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, intervjuas om Moderaternas lokala valframgångar och vad de betyder för partiet och för svensk politik.