Nyhetsartikel
31 jan 2017

Plan för ett starkare Sverige

Moderaterna har en plan för ett starkare Sverige. Den utgår från Sveriges styrkor och som tar vara på våra möjligheter. En plan för att alla, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån, ska kunna växa och komma till din rätt. Men där vi också ställer krav på varandra att bidra efter bästa förmåga, att göra rätt för oss och bygga samhället starkt tillsammans.

1. Ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader

Svensk ekonomi är stark. Ändå lånar regeringen pengar utan
att lösa Sveriges långsiktiga problem. Inom några år riskerar
motsvarande en miljon människor att befinna sig i utanförskap
och bidragsberoende. Det försvagar Sverige. Att gå från bidrag
till arbete ska alltid löna sig. Därför behövs tydligare krav och
bidragstak.

 • Svensk ekonomi måste komma tillbaka till överskott.
 • Inför ett bidragstak i försörjningsstödet och etableringsersättningen.
 • Inför kvalificeringskrav till bidrag och sociala förmåner via jobb eller permanent uppehållstillstånd.

2. Nolltolerans mot dåliga skolor

En bra skola hjälper alla att växa. En dålig skola släcker
framtidshopp och leder till utanförskap. Ingen ska behöva känna
oro för att det kompromissas med kunskapskraven när det är
krävande tider. Därför är vårt löfte att aldrig spara på skolan och
nolltolerans mot dåliga skolor.

 • En timme mer undervisningstid per dag och mer matte på högstadiet.
 • Höjda lärarlöner.
 • Fler förstelärare i utanförskapsområden.

 3. Arbete och ansträngning ska alltid löna sig

I 130 utanförskapsområden går varannan person utan arbete. Det
måste bli lättare att anställa. Fler måste anstränga sig mer för att
få ett jobb. Det ska alltid löna sig att gå från bidrag till arbete.

 • Lättare att komma in på arbetsmarknaden med förstajobbet-anställning.
 • Kräv ansträngningar för att lära sig svenska för att få permanent uppehållstillstånd.
 • Inför utbildningsplikt för nyanlända vuxna som saknar grundskoleutbildning.

 4. Tillväxt i hela Sverige

Det behövs fler bostäder, förenklade byggregler och tågtrafik man
kan lita på. Och självklart ska det vara möjligt – och inte för dyrt
– att ta bilen. För jobb skapas inte av sig själva. Och fler jobb
behövs, i hela landet.

 • Fler jobb med enklare regler och dubbelt RUT-avdrag.
 • Fler bostäder med enklare byggregler och mer byggbar mark.
 • Bättre underhåll på järnvägen för att tågen ska gå i tid.
 • 5. Trygghet att lita på

För många i Sverige är det alldeles för nära till otrygghet. Men
rättsstaten får inte lämna någon utanför. Polisen ska komma när
man ringer. Den som attackerar blåljuspersonal ska få hårdare
straff. Lag och ordning ska gälla alla – överallt.

 • Sverige behöver minst 2 000 nya poliser.
 • Skärp straffen för attacker mot blåljuspersonal.
 • Ta krafttag mot sexuella ofredanden.
Filer