Pension

Sverige har ett i grunden bra pensionssystem, men det finns saker som behöver förbättras. Vi lever allt längre. Det är otroligt positivt, men innebär att pensionerna blir lägre eftersom de måste räcka under en längre tid. För att upprätthålla pensionsnivåerna behöver därför arbetslivet förlängas i takt med den ökade livslängden. Ett längre arbetsliv är också av betydelse för välfärden och därmed för hela samhället.

Omfattningen av grundskyddet har successivt minskat i förhållande till medianinkomsten i samhället. Samtidigt har grundskyddet en viktig roll i  att förbättra för de sämst ställda pensionärerna. Premiepensionssystemet har på senare tid ifrågasatts. Nackdelar till följd av en svårkontrollerad mängd fonder och missbruk hos vissa fondbolag och rådgivare har förekommit. Det finns ett samhälleligt intresse av att människor får en pension som går att leva på, och därför har vi en obligatorisk allmän pension.

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen och därmed en del av socialförsäkringen för vilken det finns ett statligt ansvar. Det ska alltid vara spararens och pensionärens intresse som kommer i första hand. Det finns utifrån det skäl att i ett första steg och så snart det är möjligt strama upp reglerna för att stävja missbruk och göra fondtorget mer säkert.

Vi vill sänka skatten för pensionärer. I vår budget för 2018 föreslog vi att majoriteten av alla över 65 år skulle få en skattesänkning om 5 000 kronor om året. Under nästa mandatperiod vill vi sänka skatten för pensionärer ytterligare. Vi gör det mer lönsamt att arbeta för dem som vill fortsätta arbeta högre upp i åldrarna. 

Våra förslag:

Vi har en pensionsöverenskommelse över blockgränsen som har funnits i över 20 år och det är viktigt att fortsätta arbeta inom ramen för denna, eftersom pensionssystemet är kanske det mest långsiktiga vi har och omfattar betydande summor). Pensioner är helt enkelt ett område som inte lämpar sig väl för kortsiktighet, istället måste förändringar göras varsamt. Under vintern 2017 enades pensionsgruppen om en rad reformer av pensionssystemet. De viktigaste punkterna i överenskommelsen är:

  • Grundskyddet ska förbättras och ha särskilt fokus på de ekonomiskt mest utsatta och därigenom minska inkomstgapet mellan kvinnor och män.
  • Premiepensionssystemet ska reformeras för att komma tillrätta med de olämpliga och i vissa fall olagliga aktiviteter som förekommit på premiepensionens fondtorg.
  • Pensionsåldergränser och motsvarande åldersgränser i trygghetssystemen (exempelvis sjukförsäkring och a-kassa) höjs och kopplas även till utvecklingen av medellivslängden.
  • Utöver detta genomförs en stor rad åtgärder för mer jämställda pensioner.
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss