Pension

I Sverige ska det både löna sig att arbeta och att ha arbetat. Alla människor i Sverige ska kunna åldras med trygghet. Därför är det viktigt med ett pensionssystem som är rättvist mellan generationer och med en tydlig arbetslinje som uppmuntrar alla att jobba mer.

I Sverige finns sedan över 20 år tillbaka en blocköverskridande pensionsöverenskommelse. Vi slår vakt om överenskommelsen och vill fortsätta arbeta inom ramen för den, eftersom pensionssystemet är bland det mest långsiktiga vi har och hanterar enorma summor pengar.

I tider av hög tillväxt ska självklart även pensionärerna få ta del av den. Vi kunde tillsammans i Alliansen sänka skatten för pensionärer vid fem tillfällen. Nu vill vi att skatten ska sänkas ännu mer för att ytterligare förbättra de ekonomiska förutsättningarna för Sveriges pensionärer.

Våra förslag:

  • Förstärkt jobbskatteavdrag från 64 års ålder för att stärka drivkrafterna att stanna kvar på arbetsmarknaden. Det innebär att en person som tjänar 20 000 kronor per månad betalar 1000 kronor mindre i skatt varje månad.
  • Sänkt skatt för pensionärer genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 65 år förstärks. Vi satsar 4,4 miljarder kronor år 2018, 8,6 miljarder kronor år 2019 och 12,9 miljarder kronor år 2020 på att sänka skatten för pensionärer.
  • Samma kvalificeringsregler till garantipensionen ska gälla för alla.
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss