Pension

I Sverige ska det både löna sig att arbeta och att ha arbetat. Alla människor i Sverige ska kunna åldras med trygghet. Därför är det viktigt med ett pensionssystem som är rättvist mellan generationer och med en tydlig arbetslinje som leder till hög sysselsättning och därmed stärkta pensioner. Och när ekonomin stärks ska pensionärer få ta del av det. Moderaterna har varit med och sänkt skatt för pensionärer vid fem tillfällen. Nu vill vi att skatten ska sänkas mer för att ytterligare förbättra de ekonomiska förutsättningarna för Sveriges pensionärer.

Våra förslag:

  • Sänkt skatt för 1,45 miljoner pensionärer med årsinkomster upp till 360 000 kronor
  • Höjt bostadstillägg för pensionärer
  • Det ska redan från 64 års ålder vara lägre skatt på att jobba mer

 

Nyheter och debattartiklar Pension

Skatter8 aug 2017
Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
Följ oss