Partiledningsstab

Johan Stuart, stabschef
johan.stuart(at)riksdagen.se

Fredrik Johansson, politisk planeringschef
fredrik.johansson(at)moderaterna.se

Laura Tham, budgetchef
laura.tham(at)riksdagen.se

Filip Solsjö, politiskt sakkunnig 
filip.solsjo(at)riksdagen.se

Alexandra Ivanov, politiskt sakkunnig
alexandra.ivanov(at)moderaterna.se

Hanna Ericsson, politisk sekreterare
hanna.ericson(at)riksdagen.se

Gerd Westman, assistent till partisekreterare Gunnar Strömmer och ekonomisk-politiska talespersonen Elisabeth Svantesson 
gerd.westman(at)riksdagen.se

Annette Lundquist Larsson, assistent till Ulf Kristersson
annette.lundquistlarsson(at)moderaterna.se