Partiledningsstab

Johan Stuart, stabschef
johan.stuart(at)riksdagen.se

Elin Hansson, politiskt sakkunnig 
elin.hansson(at)riksdagen.se

Alexandra Ivanov, politiskt sakkunnig
alexandra.ivanov(at)moderaterna.se

Fredrik Johansson, politisk planeringschef
fredrik.johansson(at)moderaterna.se

Gerd Westman, assistent till partisekreterare Gunnar Strömmer och ekonomisk-politiska talespersonen Elisabeth Svantesson 
gerd.westman(at)riksdagen.se

Annette Lundquist Larsson, assistent till Ulf Kristersson
annette.lundquistlarsson(at)moderaterna.se
08-786 43 75