Partiledningsstab

Johan Andreasson, stabschef
johan.andreasson(at)riksdagen.se

Håkan Tribell, talskrivare
hakan.tribell(at)riksdagen.se

Anders Liljeberg, politiskt sakkunnig
anders.liljeberg(at)riksdagen.se

Jonna Thomasson, assistent till partisekreterare Anders Edholm
jonna.thomasson(at)moderaterna.se

Annette Lundquist Larsson, assistent till Anna Kinberg Batra
annette.lundquist.larsson(at)moderaterna.se
08-786 43 75