Nyhetsartikel
14 dec 2017

Överenskommelse för långsiktigt höjda och trygga pensioner

Det är snart 20 år sedan det nuvarande svenska pensionssystemet kom på plats. I grunden är det ett sunt och bra system, men sedan det infördes har mycket förändrats. Under de senaste åren har systemet därför setts över och slutsatsen är att det behöver utvecklas och moderniseras. Moderaterna har tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och regeringen kommit överens om att renovera pensionssystemet för att säkra långsiktigt höjda, hållbara och trygga pensioner.

- I takt med att vi lever längre måste vi också jobba längre om pensionerna ska kunna fortsätta växa. Denna överenskommelse är ett viktigt steg mot ett längre arbetsliv och därmed högre pensioner och mer resurser till välfärden, säger Lars-Arne Staxäng - som varit Moderaternas representant i Pensionsgruppen. 

Pensionsgruppen är överens om:

  •  Ett reformerat och förstärkt grundskydd. 
  •  Ett reformerat premiepensionssystem. 
  •  Långsiktigt hållbara pensioner. 
  •  Arbetsmiljö- och utbildningsrelaterade åtgärder för ett hållbart arbetsliv. 
  •  Ett råd för arbetsmarknadens parter knyts till Pensionsgruppen. 
  •  Delegation för äldre arbetskraft. 
  •  Översyn av avdragsreglerna för tjänstepension. 
  •  Åtgärder för mer jämställda pensioner. 
  •  Moderniserade placeringsregler för AP-fonderna. 

Läs mer här.
Pensionsöverenskommelsen bifogas.