Pressrelease
3 okt 2018

"Vi beklagar sveket från C och L – regionen hade behövt ett nyt ledarskap"

Kommentar från Moderaterna och Kristdemokraterna med anledning av att den nuvarande Koalition för Östergötland idag har meddelat att de inleder förhandlingar för att fortsätta ledningen av Region Östergötland

– Moderaterna och Kristdemokraterna beklagar detta djupt. Alliansen blev större än det rödgröna blocket och vi står fast vid vår övertygelse om att det behövs en förändring av ledarskapet i regionen. De nuvarande partierna i koalitionen har med all önskvärd tydlighet visat att man inte haft förmågan att leda regionen i rätt riktning. Regionen indikerar ett underskott på minus 160 miljoner kronor för 2018. Det är historiskt dåliga siffror och mycket allvarligt för regionen, säger Marie Morell (M), oppositionsråd.

– Inte minst hade hälso- och sjukvården behövt ett nytt ledarskap. Under den senaste mandatperioden har vårdköerna i vårt län nästan femdubblats. Vårdplatser har stängts ned en efter en och läkare har larmat om att patientsäkerheten är hotad. Vi har en situation där våra medarbetare inte orkar längre, men koalitionen har hittills inte lyssnat, säger Per Larsson (KD), oppositionsråd.

– Moderaterna och Kristdemokraterna har under den gångna mandatperioden lagt konstruktiva förslag för att föra regionen framåt. Tyvärr har dessa konsekvent avvisats av koalitionen. Vi hör nu att man vill utöka samverkan med oppositionen, men frågan är om det endast är för att lösa ut de enorma problem som man satt sig själva i, avslutar Morell och Larsson.

 

För ytterligare kommentarer:
Marie Morell (M), 0703-16 98 00
Per Larsson (KD), 0702-88 21 34