Vad händer i förbundet?

Denna sida uppdateras kontinuerligt av förbundskansliet med aktiviter.

11 september - 10 oktober Höstkampanj 

24 - 25 september Moderata seniorers nationella årsstämma

30 September Valfokus Östergötland

14-17 oktober Moderata ungdomsförbundets nationella arbetsstämma 

21-24 oktober Moderaternas arbetsstämma, Helsingborg 

6 november Nomineringsstämma riksdagen, Linköping

4 December Förbundsråd  

 

2022

28 januari - 29 januari Valledarkonferens 

9 mars Nomineringsstämmor regionvalkretsar med fler än en kommun

25 mars - 26 mars Sverigemötet

Är du medlem hittar du mer information om dessa evenemang om du loggar in på intranätet och klickar dig vidare till Östergötlands förbund.