Nyhetsartikel
31 maj 2017

Östgötaberättelser - Maria Almesåker

Mitt politiska engagemang grundar sig i alla människors lika värde. Det ska inte spela någon roll vem du är, vem du älskar, eller var dina föräldrar är födda. I Östergötland ska alla ha samma chans att forma och bygga upp sitt eget liv, på det sättet som man själv önskar. För att man ska våga vara den man vill behöver man känna sig trygg. För mig är det mycket viktigt att samhället präglas av trygghet, oavsett om du är hemma, på krogen eller i löpspåret. I ett tryggt samhälle har man tillit till varandra – det finns närvarande poliser, domstolarna nyttjar hela straffskalan och det finns en aktiv socialtjänst. Samhället behöver hjälpas åt och säga ifrån när vi ser att någon inte är rätt. Det gäller även om det ibland kan kännas svårt – men då får man se det i det långa perspektivet.

Jag vill att alla Östgötar ska känna sig fria. Det kan låta självklart, men så är det inte för alla i Östergötland. Frihet är att vara den man vill, säga vad man vill, tycka vad man vill. Det är så otroligt värdefullt – det behöver vi påminna oss om ibland. Men när man pratar frihet måste man även tänka på skyldigheter. Skyldigheter som t ex att låta andra utvecklas om de vill, skyldigheter att gå i skolan, skyldigheter att tjäna pengar och bidra till samhället, samt skyldighet att vara en god medmänniska. Frihet och skyldigheter går hand i hand.

Uppväxten

Redan som litet barn börjar formandet av ens liv, då naturligtvis med hjälp av de vuxnas förstånd. Det är allmänt känt att barn mår bra av solljus och frisk luft, men även av att springa, leka och hoppa för att bygga upp starka kroppar för framtiden. Jag anser därför att barn inte bör ha kläder som begränsar deras rörelser, kläder som sitter åt eller på andra sätt är i vägen för deras lek. Barn har rätt till lek och sin frihet i rörelser. Andra faktorer som begränsar barn i deras rörelser är datorer, plattor, tv-apparater och andra skärmar. För att barnets bästa ska sättas i centrum behöver ”skärmtiden” varvas med fysisk aktivitet. Ovan nämda begränsningar är något vi måste våga tala om, det kommer på sikt påverka barnens möjligheter att forma sin framtid. Att bestämma vilka kläder man ska ha, eller hur mycket tid man ska sitta framför en skärm är naturligtvis inget som samhället ska bestämma, men samhället behöver kanske ibland informera tydligare om hur man bygger upp sina barns hälsa – och även sin egen.

Under skolåren är det vanligt att man söker sin identitet. Vem är jag och vem vill jag vara? Under de perioderna behöver man vuxna att prata och diskutera med. I de flesta familjer fungerar det bra, men för vissa barn fungerar det mindre bra, och då är det viktigt att samhället samarbetar för barnets bästa. Barn som bråkar i skolan behöver stöd för att ta sig ifrån sitt destruktiva beteende. Att barnet hittar vägar för att känna sig trygg i sig själv och därigenom kan förbereda sig för att bygga upp sitt liv som hen vill. Skolåren är nämligen en mycket viktig del av livet. Då menar jag inte bara de ämneskunskaper som man får ta del av i skolan, utan kanske det viktigaste av allt – man erbjuds möjlighet att lära känna och förstå andra människor, man får möjlighet att samarbeta med olika människor – personer som man kanske inte skulle ha träffat på annars. Det tycker jag är något att vara stolt över – att det finns möjlighet att välja skola , men även välja bort en skola där man inte trivs.

Slit och plit

Att forma sitt liv kan t ex handla om att välja studier eller arbete, eller att välja var man vill bo. För mig är det viktigt att slit och plit lönar sig. Alla som kan ska tjäna sina egna pengar, för att kunna forma sitt liv – men också för att samhällets resurser ska räcka för att stötta när det behövs. Jag vill att man alltid bygger på det som fungerar – att de med olika typer av funktionsnedsättningar kan hitta sin form att bidra till samhället – att finnas med i ett sammanhang. Det tror jag är viktigt för individen, för folkhälsan och också för samhället.

Att göra val

Under livet gör man många val. När man väljer något behöver man även förstå att man väljer bort något annat. Ett av de kanske viktigaste valen man gör är att bestämma var man ska bo. Vissa vill bo mitt i staden och andra så långt därifrån som möjligt. Jag vill att båda alternativen ska vara möjliga, men också att man förstår att ens val har konsekvenser. Ett exempel kan vara att om man väljer att bo mitt i stadens brus kommer det inte att vara tyst, precis som att det finns ställen på landsbygden där kollektivtrafiken aldrig kommer att gå, eller där kollektivtrafiken kan komma att dras in. Jag tycker det är viktigt att underlätta för att man ska kunna bo på den plats som passar individen. Det kan vara på landsbygden, i förorten eller i centrum. Det är olika, men goda livsmiljöer på många platser i vårt vackra Östergötland.

Stolt över Östergötland

Östgötska samhället bjuder på en mångfalld som vi ska vara stolta över. Vi kan lära oss mycket av varandra – väldigt berikande. Men vi får inte glömma bort vad det är som har byggt upp det Sverige som vi känner idag. Dagens samhälle bygger på att vuxna människor har ett jobb att sköta, en egen inkomst och friheten att vara den de vill vara. För att arbetslivet ska fungera behöver vi kunna umgås med varandra, oavsett vem man är. Det finns inte plats för begränsningar i att inte kunna samarbeta beroende på kön, etnicitet, sexuell läggning eller något annat heller för den delen. Det är tillsammans som vi är starka.

Sverige har mer att göra i vårt jämställdhetsarbete, jag vill absolut inte att vi ska backa det på något sätt, inte heller vill jag att vi låter vissa vara utanför jämställdheten pga att deras föräldrar kommer från en annan kultur. Jag vill inte att vi separerar människor beroende på kulturell bakgrund. I Östergötland vill jag att vi ska kunna bada ihop, skratta ihop och lära av oss varandra. Jag vill att vi i Östergötland får vara den vi vill vara (så länge det inte går ut över någon annan), att vi gör rätt för oss, att skolan och samhället ser potentialen i varje individ. Att vi i Östergötland håller ihop, där allas lika värde gäller alla.