Nyhetsartikel
10 maj 2017

Östgötaberättelser - Ingrid Cassel

Östergötland behöver en hållbar utveckling

Vi lever i en tid och i en region som gett oss bra förutsättningar för ett bra liv. Men det kräver att vi också arbetar och utvecklar samhället så att även nästa generation får samma eller bättre förutsättningar för ett bra liv.

I ett hållbart Östergötland måste vi se våra miljöutmaningar, skapa bärkraftiga ekologiska system och ha sociala skyddsnät som fungerar i praktiken. Det ställer stora krav på oss politiker att se vad vi har, se bristerna och ha förmågan att utveckla samhället. I den politiska verktygslådan för att klara detta finns teknikutveckling, samhällsplanering, miljöteknik men också de mjuka värdena som värderingar och socialt ansvarstagande. Det är det vi Östgötapolitiker har att arbeta med, nu och i framtiden, för ett fortsatt bra samhälle.

Östergötland Sveriges kornbod
Under senare år har frågan om vår livsmedelskvalitet, våra öppna landskap och en levande skärgård kommit i fokus. Det är viktigt att ta tillvara den östgötska myllan och värna om de entreprenörer som håller djur och därmed våra landskap öppna. Efterfrågan på ekologiska produkter har ökat under senare år. Men sanningen är väl att vi har så höga krav på våra agrara näringar och den svenska djurhållningen att många produkter håller en hög kvalitet.
Vi måste värna om att ha ett hållbart ekosystem och våga ta de beslut som krävs för att kunna bibehålla en levande landsbygd och skärgård. Vi behöver också se till att vi med ny miljöteknik får bukt med de miljöproblem som riskerar att våra ekologiska system blir i obalans. Vi måste ha en resursanvändning som möter mänskliga behov utan att äventyra hållbarhet i våra ekologiska system.

Fler arbetstillfällen
Utan arbete stannar samhället. I Östergötland har vi en lång industritradition med många strängar på vår lyra från varuproduktion, textilproduktion, flygindustri, turbiner, hantverk och så sist men inte minst utbildning, service och tjänster. Flera av våra orter har varit drabbade men nu växer och utvecklas arbetsmarknaden.

Nu växer befolkningen i Östergötland som den aldrig gjort tidigare och vi måste kunna stå upp och medverka till fler arbetstillfällen. Vad vi politiker kan göra är att skapa förutsättningar. Det är företagarna och entreprenörerna som skapar arbetstillfällena.

Genom samarbete kan vi skapa unika möjligheter. Det innebär att vi slutar säga vi och dom, och bara säger vi.

Vår uppgift som politiker är att se till hela arbetsmarknaden, även utanför den egna kommungränsen. Hur kan vi tillsammans tillhandahålla utbildning som leder till jobb, fungerande kollektivtrafik och fiberuppkopplingar för distansarbete.

Vi kan inte ha hög arbetslöshet hos våra ungdomar och tro att vi verkar för ett hållbart samhälle i vårt Östergötland. Tillsammans kan vi skapa fler arbetstillfällen.

Sociala utmaningar
Det goda livet innehåller en god folkhälsa och en förmåga att kunna bistå personer som behöver vård och omsorg men också social trygghet. Den stora befolkningsökningen som vi nu upplever innefattar också att vår generation blir ca 15 år äldre. Allt detta ställer stora krav på ett samhälle som behöver ställas om för att klara detta. Vi politiker måste våga tala om detta när vi ser över och utvecklar vår regionala sjukvård. Akut får vi hjälp i vår kommun men när det gäller specialistfunktioner så löser vi det inom regionen. För vi måste se till våra samlade resurser och utnyttja dem bäst. Vår stora sociala utmaning är att minimera utanförskapet och att vi alla kan bidra till att utveckla vårt samhälle.

Ekonomi
Östergötlands utveckling vilar på privata och offentliga finanser. Vi politiker har ansvar för att hantera och utveckla den kommunala och regionala ekonomin på bästa sätt. Det gäller att använda våra medel så att vi kan skapa grunden för en arbetsmarknad genom utbildning och verksamhetsområden samt att tillhandahålla vård och omsorg för att uppnå en social trygghet.
I vårt hållbarhetsarbete för hela Östergötland måste ekonomin alltid vara med för att förnuftet ska kunna råda. Hur kan vi tillsammans inom regionen skapa förutsättningar för att våra medborgare och nästa generation får ett Östergötland att vara stolta över.

Hållbar utveckling
För att bibehålla och vidareutveckla det hållbara Östergötland måste många kloka politiska beslut fattas. Även om vi moderater inte alltid har en ledande position i de beslutande organen så kan vi alltid göra skillnad. Genom en tydlig moderat politik som beaktar såväl ekologiska, sociala och ekonomiska synvinklar så lägger vi grunden för ett hållbart Östergötland.

Ingrid Cassel
Ordförande Nya Moderaterna i Norrköping
Oppositionsråd

Ingrid Cassel
Ledamot förbundsstyrelsen
Mer om Ingrid