Pressrelease
20 nov 2018

Moderaternas och Kristdemokraternas förslag för att vända utvecklingen i Region Östergötland röstades igenom

Redan på regionfullmäktiges första ordinarie möte, där bland annat Strategisk inriktning och finansplan för åren 2019 – 2021 skulle antas, blev de nya styrkeförhållandena i regionfullmäktige tydliga. Moderaterna och Kristdemokraterna lyckades driva igenom sina förslag till särskilda uppdrag till nämnder och styrelser.

– Vi är givetvis mycket nöjda över att våra förslag till särskilda uppdrag till nämnder och styrelser gick igenom i fullmäktige, även om inte hela finansplanen gjorde det. Vi har väl genomarbetade förslag, med konkreta åtgärder för att vända utvecklingen i Region Östergötland. Det handlar om allt från ersättningssystem, morgondagens kompetensförsörjning och resursfördelning till effektivisering av administrativa processer och en primärvårdsreform. När nu våra förslag vann gehör kan ett gediget arbete påbörjas för att vända på skutan, kommenterar Marie Morell (M), oppositionsråd. 

 

– Vi har också under lång tid varit tydliga med att vi efterlyser det regionala ledarskapet. Det är dags att Region Östergötland tar på sig ledartröjan. I våra uppdrag understryker vi det och har konkreta förslag framåt. Intresset och förståelsen för de regionala utvecklingsfrågorna har hittills saknats i den yttersta politiska ledningen, vilket har försämrat möjligheten för Region Östergötland att fullt ut uppfattas som den ledande aktören inom regionala tillväxtfrågor – det duger inte längre, säger Per Larsson (KD), oppositionsråd.

 

Moderaternas och Kristdemokraternas tilläggsyrkande som vann gehör i regionfullmäktige bifogas i sin helhet.

 

 

För ytterligare information:

 

Marie Morell (M), 0703-16 98 00
Per Larsson (KD), 0702-88 21 34