Pressrelease
6 mar 2019

Marie Morell nominerad till ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation

Marie Morell (M) är nominerad till ordförande för SKL:s sjukvårdsdelegation. Hon får därmed en av sjukvårdssveriges tyngsta roll.

Marie Morell har lång erfarenhet av sjukvårdsfrågor och har bland annat varit landstingsstyrelsens ordförande i Östergötland under åtta år. I sjukvårdsdelegationen har hon suttit sedan 2007, nu som dess vice ordförande. 

– Jag är glad och hedrad över förtroendet att vara nominerad till ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation. SKL har en väldigt viktig roll i hälso- och sjukvårdspolitiken då delegationen företräder regionerna i många av förhandlingarna mot staten, exempelvis gällande statsbidrag och andra överenskommelser om satsningar på sjukvården, säger Marie Morell.

– Det finns många utmaningar för sjukvården i Sverige. Det handlar bland annat om växande vårdköer, brist på vårdplatser och att säkra framtidens kompetensförsörjning. Sjukvårdsdelegationens uppgift är att försöka se vad vi kan göra gemensamt i landet och hur saker kan samordnas på ett bättre sätt. Jag ser fram emot att ta mig an det viktiga arbetet, avslutar Marie Morell.

Valen görs på SKL:s valkongress den 19 mars i Stockholm.

Sjukvårdsdelegationen hanterar övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor inklusive läkemedelsfrågor, högspecialiserad vård samt tandvårdsfrågor och har viss delegerad beslutsrätt från styrelsen. Delegationen har 13 ledamöter och sju ersättare.