Pressrelease
10 jun 2019

M och KD i Region Östergötland: Så vänder vi vårdkrisen

Under måndagen presenterade Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Östergötland sitt gemensamma förslag för strategisk plan med treårsbudget för åren 2020-2022. I budgeten läggs en bred reformagenda fram för att vända vårdkrisen och få regionens ekonomi i balans.

Moderaterna och Kristdemokraterna tar situationen som Region Östergötland befinner sig i, med växande vårdköer och blödande ekonomi, på största allvar. Därför presenterar vi idag en bred reformagenda för att vända vårdkrisen och få en ekonomi i balans, säger Marie Morell (M), gruppledare och oppositionsråd. 

– Vi pekar ut en rad åtgärder och reformer som dels syftar till att minska kostnaderna i vården, samtidigt som vi skapar en bättre vård för både patienter och medarbetare. Det handlar om allt från mer effektiva upphandlingsprocesser och bättre digitala verktyg för att förbättra processerna i vården, till utvecklad valfrihet och mångfald för att skapa en nära vård, fortsätter Per Larsson (KD), gruppledare och oppositionsråd.

– Det är anmärkningsvärt att den styrande koalitionen (S, C, L och MP) nu vill smita från sitt ansvar och istället skicka notan till östgötarna genom kraftigt höjd skatt. Det kommer inte lösa vårdens problem, men det kommer däremot drabba de östgötar med lägst inkomster allra hårdast. Vad regionen istället behöver är reformer som löser de organisatoriska systemfel som drabbar patienter i form av långa köer och personalen i form av dålig och stressig arbetsmiljö, menar Fredrik Sjöstrand, 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Att stoppa det ekonomiska blodflödet inom sjukvården och få en ekonomi i balans är brådskande. Stora och långvariga underskott riskerar annars att inte bara drabba sjukvården, utan även exempelvis kollektivtrafiken och landsbygdsutvecklingen som regionen också ansvarar för, säger Jan Owe-Larsson, 2:e vice ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Med den här budgeten tar vi inte den enkla vägen. Men det krävs mod att förändra och det är nu det krävs fokus på det väsentliga. Vår budget skapar förutsättningar för att få Region Östergötland på rätt spår igen. Vi sträcker nu ut en hand – för Östergötlands bästa – till den styrande koalitionen och hoppas att de tar den, avslutar Marie Morell och Per Larsson.