Pressrelease
5 mar 2019

M-förslag om blåljusutbildning för unga blir verklighet

Idag, tisdag, väntas hälso- och sjukvårdsnämnden fatta beslut om att Region Östergötland ska gå med i samverkansprojektet ”Människor bakom uniformen”. Förslaget har sitt ursprung i en motion från Moderaterna och syftar till att skapa större kunskap för blåljusverksamheter hos ungdomar.

Redan 2015 lade Moderaterna i Region Östergötland fram en motion till regionfullmäktige om att införa en ”Blåljusakademi”. Ett förslag som går ut på att polis, räddningstjänst och ambulans utbildar ungdomar i viktiga samhällsfrågor, med syfte att skapa en förståelse för verksamheterna och ge kunskaper som blir en tillgång för samhället. Regionfullmäktige biföll motionen 2016, därefter har utformningen av en sådan utbildning utretts.

– Det gläder oss att vår idé om att vår idé om en utbildning inom blåljusverksamhet för unga nu blir verklighet i Östergötland. Allt för ofta går det att läsa i media om händelser där ambulans och polis vädjat till människor att göra faktiska insatser när en olycka inträffar, istället för att bara filma med sina mobiltelefoner. Vad detta agerande, eller snarare brist på agerande, beror på är oklart. En orsak kan vara okunskap, men också att man upplever att det är någon annans ansvar att hjälpa till, menar Marie Morell (M), oppositionsråd och en av initiativtagarna till motionen.

– Att sprida kunskapen om viktiga samhällsfunktioner, och hur de agerar, är en viktig del i att skapa förtroende för samhället och dess institutioner. Att fler vet hur man ska agera i olika nödsituationer är också ett bra sätt att öka ungas medvetenhet och bidra till att kunna hjälpa och stödja andra som hamnat i nödsituationer. Det kan också leda till att minimera risken för skador och olyckor och i förlängningen kan det leda till att fler personer kan rädda liv, säger John Weinerhall (M), riksdagsledamot, tillika en av initiativtagarna till motionen.

Länk till ärendet i sin helhet: https://wssext.regionostergotland.se/Politiska%20dokument/Hälso-%20och%20sjukvårdsnämnden/2019%20Hälso-%20och%20sjukvårdsnämnden/2019-03-05/05%20Beslutsärende/5.1%20Inrättande%20av%20Blåljusakademi.pdf

 

För mer information, kontakta:

Marie Morell (M), 0703-16 98 00

John Weinerhall (M), 0724-67 61 92