Pressrelease
4 apr 2019

Katastrofsiffror för Region Östergötland!

Delårsrapporten för februari 2019 visar att de sjukvårdande verksamheterna i Region Östergötland gör ett underskott på 150 miljoner – efter bara två månader. Moderaterna och Kristdemokraterna är djupt kritiska till den politiska handlingsförlamningen hos den styrande koalitionen.

I delårsrapporten framgår även att det indikerar på att resultatet på helår inte kommer att hållas utan bli ca 300 miljoner sämre än budgeterat, dvs. ett minus på ca 500 miljoner för 2019. Samma rekorddåliga nivå som 2018 hamnade på.

 

– Det här är katastrofsiffor, det finns inget bättre ord att beskriva det. De åtgärder man har beslutat om från den S-styrda minoriteten har inte haft några effekter. Nu känns det som att man bara sitter och väntar på att få driva igenom en skattehöjning, säger Marie Morell, oppositionsråd för Moderaterna.

 

– Moderaterna och Kristdemokraterna fick i november gehör för ett stort antal uppdrag i samband med att regionfullmäktige fattade beslut om finansplan. Uppdragen handlar bland annat om översyn av ledning och styrning, genomlysning av administration och om morgondagens kompetensförsörjning. Detta har man nu arbetat med på tjänstemannanivå, men om vi inte hade föreslagit detta så hade man inte haft några åtgärder att vidta överhuvudtaget, säger Per Larsson, oppositionsråd för Kristdemokraterna.

 

– Vi har fått genomgångar som visar på att om vi fortsätter i den här takten så har vi år 2022 gjort av med alla de likvida medel som Region Östergötland arbetat upp under många år och som gjort att vi i grunden haft en stark och stabil ekonomi. Det håller på att fullkomligt raseras nu, menar Marie Morell.

 

– Vi känner oss mycket oroade för utvecklingen. Även om man skulle höja skatten så räcker inte det på långa vägar, man måste se till att få stopp på ”blodflödet” först, fortsätter Per Larsson.

 

– Den 9 april sammanträder regionstyrelsen, då kommer vi att föreslå att vi ska genomföra en fördjupad ekonomisk analys. Vi vet idag inte exakt vad det är som driver upp kostnaderna, förutom att vi i princip har anställt en ny medarbetare om dagen i fyra års tid. Det har vi inte råd med längre, vi måste arbeta på ett annat sätt, avslutar Marie Morell.