Pressrelease
24 jan 2019

Inför en ungdomsmottagning på nätet

Den växande psykiska ohälsan hos ungdomar och unga vuxna är en av vår tids största utmaningar. Moderaterna i Region Östergötland vill införa en ungdomsmottagning på nätet för att fler med psykisk ohälsa ska kunna få hjälp i tid.

– Tiderna som finns på ungdomsmottagningen idag är framförallt under normala kontorstider, vilket gör att det kan vara svårt att ta sig från skolan för att exempelvis besöka en kurator. En ungdomsmottagning på nätet, som dessutom har kvällsöppet, skulle göra att fler kan ta del av den vård som Region Östergötland ska erbjuda sina invånare, säger Matilda Ekeblad (M), som idag lämnat in en motion i frågan till regionfullmäktige.

– Det handlar också om jämlik vård. Om man erbjuder videosamtal med utbildad personal via internet blir det lika lätt med ett första möte oavsett om du bor i Boxholm eller Linköpings innerstad. Om man förflyttar en del av de samtal som sker på de fysiska ungdomsmottagningar idag till internet skapar man också mer tillgänglighet för de besök som kräver fysiska undersökningar på de fysiska mottagningarna, fortsätter Matilda.

– Moderaterna i Region Östergötland drev frågan om att införa ungdomsmottagning på nätet inför valet i höstas, nu vill vi se det bli verklighet. Vi måste finna nya lösningar för att så många som möjligt ska få den vård som de förtjänar, inte minst för de som inte vågar eller kan söka vård idag, avslutar Matilda.

 

För mer information, kontakta:

Matilda Ekeblad, 0725-86 76 76

Ledamot i regionfullmäktige

Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Vice ordförande i behovsstyrningsberedning 1