Pressrelease
10 mar 2020

Hotad patientsäkerhet med läkare utan legitimation

För en tid sedan rapporterade Sveriges Radios program Kaliber om att många läkare får vikariera utan stöd av handledare innan de fått sin AT-tjänstgöring, vilket kan ge allvarliga följder. Nu kräver moderaten Maria Almesåker svar på hur situationen ser ut i Region Östergötland.

Att gruppen icke-legitimerade läkare växer beror på att antalet AT-tjänster för nyutexaminerade läkare i dag inte räcker till. Och i väntan på att få göra AT-tjänsten kan de oerfarna läkarna vikariera, utan samma krav på handledning som för AT-läkarna.

- Det här är ett allvarligt problem. Det är inte bara patienterna som riskerar att råka illa ut, de olegitimerade läkarna som får arbeta ensamma utan handledning riskerar också att hamna i svåra situationer som kan ge allvarliga följder, menar Maria Almesåker (M), vice ordförande i regionstyrelsens beredning för personal– och kompetensförsörjning.

Enligt underlaget som Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) Östergötland tagit fram fanns det 139 läkare i Region Östergötland som vikarierade i väntan på AT under 2019. Samtidigt fanns det 68 AT-platser att söka i länet, där en ökning till 73 platser är planerad.

- Det är inte tillfredsställande siffror, även med en ökning betyder det att det fortsatt kommer finnas ett stort glapp mellan antalet AT-platser och antalet vikarierande läkare som väntar på plats. Det här är en patientsäkerhetsrisk som måste tas på allvar. Region Östergötland behöver ha en plan för hur detta ska hanteras, avslutar Maria Almesåker.