Pressrelease
24 apr 2019

Höjd skatt löser inte vårdens problem

Idag kom beskedet om att Koalition för Östergötland föreslår en skattehöjning på hela 85 öre. Moderaterna och Kristdemokraterna är inte förvånade, men kritiska. De menar att en skattehöjning inte kommer lösa vårdens problem.

- Koalitionen har under lång tid visat en total handlingsförlamning vad gäller att komma med konkreta åtgärder för att vända den vårdkris vi befinner oss i. Vi har därför förstått att man skulle ta till en skattehöjning till slut – som en sorts quick fix – trots att koalitionspartierna unisont hävdat att en skattehöjning inte skulle ske under mandatperioden, säger Marie Morell (M), oppositionsråd. 

- Det blir tydligt att skattehöjningsförslaget endast är ett sätt att slippa undan det egna ansvaret. Istället borde man ta tag i det som är vårdens grundproblem och gå till botten med varför kostnaderna ökar så kraftigt år från år. Att ”bara” pumpa i mer pengar kommer inte stoppa blodflödet, fortsätter Per Larsson (KD), oppositionsråd. 

- Att höja skatten med hela 85 öre är mycket. Att använda argumentet att vi hamnar i ”mitten” av andra regioner är inte hållbart. Region Östergötland har sedan länge haft en lägre kostnadsnivå, vi är ett homogent län med korta avstånd och relativt stor befolkning. Vi ska inte lägga en allt för hög skatt på östgötarna, menar Marie Morell.

- Moderaterna och Kristdemokraterna har under lång tid lagt konkreta förslag till åtgärder för att vända vårdkrisen. Koalitionen har hävdat att situationen är under kontroll. Det nu, närmast panikartade, skattehöjningsförslaget visar en annan bild. Det inger inte förtroende för de som styr vår region, avslutar Per Larsson.