Pressrelease
1 mar 2019

Hög tid för en översyn av antalet utbildningstjänster i allmänmedicin

När hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder på tisdag i nästa vecka (5/3) lägger Moderaterna och Kristdemokraterna fram ett förslag på bordet om att genomföra en översyn av antalet ST-tjänster i allmänmedicin. De båda partierna kräver en långsiktig plan.

– Vi vet att många vårdcentraler har svårt att rekrytera distriktsläkare, vilket drabbar patienterna. Vi ser därför att det finns ett behov av en långsiktig plan för utbilda allmänläkare för att klara framtidens kompetensförsörjning, säger Fredrik Sjöstrand (M), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

 

De senaste åren har Region Östergötland förstärkt antalet ST-läkare inom

allmänmedicin, men när det här året tar slut löper den största av dessa satsningar ut (25 st ST-tjänster). Detta aktualiserar behovet av att göra en förnyad översyn av det långsiktiga behovet av – och tillgången till – allmänläkare i Östergötland, samt behovet av ST-tjänster.

 

– Syftet med vårt förslag är både att säkerställa att det finns tillräckligt med distriktsläkare i framtiden, men även att utbildningen också håller bra kvalitet. Vi anser att det måste finns en långsiktig plan för att klara framtidens kompetensförsörjning av allmänläkare som också är väl förankrad hos både verksamheterna och de fackliga organisationerna, säger Lena Käcker Johansson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

 

Nämndinitiativet bifogas i sin helhet.

 

 

 

Kontakt:

Fredrik Sjöstrand (M), 0707-88 07 63

Lena Käcker Johansson (KD), 0709-96 25 96