Henrik Isacsson

Kommunalråd Ydre kommun

Kommun: Ydre
Födelseår: 1978
Nuvarande uppdrag:

Kommunalråd, ansvarig näringsliv- och infrastrukturfrågor
2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

Uppvuxen på mindre gård i södra Östergötland. Ungdomsåren ägnades mestadels åt fotboll och jakt, nu mera läggs all fritid i skogen och på jakten.

Mitt ordinarie arbete är inom mark och anläggning.

Viktiga frågor för mig är:

De gröna näringarna, jord/skogsbruk och vikten av en hög självförsörjandegrad.

Att öka inflytandet från landsbygden i rikspolitiken. Att synliggöra och informera om vikten av en levande landsbygd.

Att värna om äganderätten för markägare. Minska styrandet från staten och allmänheten när det gäller byggnation och skogsförvaltning/Jordbruk.