Pressrelease
8 feb 2021

Förbättra läkarmedverkan på kommunala äldreboenden

Antalet äldre ökar och därmed även sjukligheten och behovet av insatser på våra äldreboenden. Möjligheter till diagnostik, bot och lindrande behandling har ökat kraftigt, men resurstillskott för läkarinsatser har inte hängt med. Situationen är inte hållbar, menar Per-Arne Fall (M), som lämnat in en interpellation om läkarmedverkan på kommunala äldreboenden till regionfullmäktige som sammanträder onsdagen den 10 februari.

- Som pensionerad geriatriker vet jag att med tillräcklig tid att undersöka och sätta sig in i de ofta multisjuka patienternas situation kan man som läkare göra mycket värdefulla insatser till gagn för patienter, anhöriga och samhälle. Det kan handla om att i tid sätta in och justera meningsfull behandling, men även att tillsammans med patient och anhöriga resonera sig fram till att avstå från vissa utredningar och behandlingar. Läkarbrist leder ofta till ”onödiga” ambulansresor, menar Per-Arne Fall. 

- Gällande avtal mellan regionen och kommunerna innehåller honnörsord om god hälso- och sjukvård i kommunal vård och omsorg, men det finns ingen precisering av volym av insatserna. Frågans tyngd framgår även av IVO:s allvarliga kritik av vården på äldreboenden under pågående pandemi och där Region Östergötlands svar medger brister, fortsätter Per-Arne Fall.

- Med min interpellation vill jag sätta ljus på frågan och hoppas att de styrande partierna i Region Östergötland kan ge positiva besked om att öka resurserna för läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård. Det är vi skyldiga våra äldre, avslutar Per-Arne Fall.