Pressrelease
23 feb 2021

Elbrist hotar – analysera Östergötlands behov!

Sveriges elpris skjuter i höjden och larmrapporterna avlöser varandra om att företag inte har tillräcklig tillgång på el. Frågan om eltillgång och överföringskapacitet har inte minst varit på agendan under de kyliga dagarna nu i februari när åtgången medfört högre elpriser och produktionsstopp i vissa industrier. Nu vill Moderaterna och Kristdemokraterna att Region Östergötland analyserar Östergötlands behov.

- Elkrisen måste tas på största allvar. Ett väl fungerande elsystem är centralt för att elektrifiera samhället och fasa ut fossila bränslen. Elsystemet är också avgörande för företagens investeringsvilja, säger Jan Owe-Larsson (M), 2:e vice ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

- Nedstängningen av fossilfria kärnkraftverk i landet menar vi var fatala misstag. Utan säkerställda framtida leveranser av elenergi har det kommit många signaler från företag som inte kan bygga ut sin produktion eller satsa på nya etableringar. Det är oroväckande för Sveriges – liksom Östergötlands – utveckling, menar Per Larsson (KD), 2:e vice ordförande regionutvecklingsnämnden.

- Den här vintern har oljekraftverk startats och vi har dessutom importerat kolkraftsel. Så kan vi inte ha det. Visst är vindkraft och solpaneler bra, men det ger ingen effekt när det är vindstilla och solen lyser med sin frånvaro, fortsätter Jan Owe-Larsson.

- Vi föreslår nu i en motion till regionfullmäktige att Region Östergötland genomför en SWOT-analys över tillgång på el och överföringskapacitet med fokus på näringslivets och invånarna nuvarande och framtida behov i Östergötland. Vår välfärd, jobb och konkurrenskraft är beroende av att vi har en fungerande eltillförsel till konkurrenskraftiga priser, avslutar Per Larsson.

Motionen bifogas i sin helhet.