Detta driver vi!

Ung som äldre, landsbygd som stad, jordbrukare som student - tillsammans är vi Östergötland och tillsammans kan vi bygga ett samhälle där alla delar av länet släpps fram och tillåts bidra till utvecklingen. För oss handlar det, kort och gott, om att nu möta östgötarna med en politik som har båda fötterna i den östgötska myllan.

Vi Östgötamoderater tog för två år sedan avstamp i berättelsen om affären i Fivelstad. En gång i tiden så var det mittpunkten i en välmående ort, i dag en riven påminnelse om det som en gång varit. Det är den bild som många också har av landsbygden och våra mindre tätorter, människor som behöver hjälp, stöd och kompensation för att klara sig. Det som vi har mött under våra resor och möten med människor är motsatsen. För oss handlar därför en politik för hela Östergötland om att släppa fram människor och deras kraft.

Vårt förhållningssätt till politik grundar sig i en stor frihet för människan att fatta egna beslut. Politiken och välfärden ska finnas som stöd när den behövs, men också kliva ur vägen när man klarar sig själv. Vi tror på marknadsekonomi, tillväxt och samarbete. Därför bekämpar vi också förslag som lägger krokben för människor, ex. genom den farliga cocktail som det innebär för landsbygden när socialdemokraternas iver att beskatta arbete kombineras med miljöpartiets iver att beskatta transporter.

Östgötamoderaterna kommer aldrig släppa ansvarstagandet för ekonomin eller rygga tillbaka för utveckling, men vi kommer inte heller att se på medan Östergötland glider isär eller hur värdefulla lokala resurser och matproducenter inte ges en chans ens när de levererar i världsklass.

Det som behövs är inte fler välmenande ord, utan handling. Därför lägger vi nu fast ett antal tydliga målsättningar som ska vara vägledande för våra politiska förslag och hur vi agerar lokalt och regionalt. De handlar om hur vi underlättar människors vardag och om hur vi stärker svensk konkurrenskraft med utgångspunkt från landsbygden. De handlar om hur vi bygger vidare på det nära och det närproducerade. De handlar om att söka efter lösningar som stärker lokalsamhället och som innebär att välfärd och offentlig service är tillgänglig i hela Östergötland.

Målsättningar:

  • Vi stärker det svenska och östgötska lantbrukets konkurrenskraft genom att ställa samma krav på maten som vi köper till offentlig sektor som vi ställer på svensk produktion genom lagstiftning.

 

  • Vi stärker möjligheten till byggande och boende i hela Östergötland. Vi gör det genom att lägga förslag som minskar krångel, som begränsar strandskyddet och som har en positiv inställning till landsbygdens utveckling.

 

  • Vi stärker arbetsmarknaden genom att underlätta rörlighet i regionen, både inom länet och med våra grannar. Vi eftersträvar samarbete som underlättar människors vardag.

 

  • Vi stärker hälsan i Östergötland långsiktigt genom satsningar på ungdomar. Vi vill se mer av fysisk aktivitet i skolan och ett större engagemang för det lokala föreningslivet.

 

  • Vi stärker delaktigheten och servicenivån genom ett helt utbyggt bredband i Östergötland.