Nyhetsartikel
4 sep 2017

Debattsvar: Region Östergötland saknar visioner

Marie Morell (M) Oppositionsråd Region Östergötland Per Larsson (KD) Oppositionsråd Region Östergötland

Svar på Fjärde tankesmedjans artikel i NT 28/8 I en debattartikel i NT efterfrågar Lennart Asplund och Lars Bergkvist från Fjärde Tankesmedjan det regionala ledarskapet från den (S)-styrda majoriteten i Region Östergötland. De lyfter ett antal viktiga punkter där Region Östergötland brister i eller inte påvisar en positiv utveckling. Oppositionen i Region Östergötland, Moderaterna och Kristdemokraterna, har påtalat avsaknaden av Region Östergötlands ledarskap vid ett flertal tillfällen och håller med debattörerna i den bild som målas upp.

Var finns Socialdemokraterna, som förväntas leda Region Östergötland, i detta viktiga skede? Var finns idéerna för att möta morgondagens utmaningar? Var finns energin att ta sig an utvecklingen för vår region? Östergötland förtjänar mer. Vi kan inte ha en politisk ledning som lyser med sin frånvaro, när den behöver synas som allra mest. Det duger inte att lämna walk over till våra stora städer, Linköping och Norrköping, att leda det arbetet.

Moderaterna och Kristdemokraterna är beredda att ta vårt ansvar. Vi har idéer, kraften och viljan att faktiskt göra något positivt av den unika situation som vi har i Östergötland. Vi har redan lagt flertalet förslag för att stärka och utveckla vår region, inte minst i vårt förslag till budget. Det handlar bland annat om att göra det enklare att starta och driva företag i Östergötland, att främja besöksnäringen för att få fler besökare till vårt län, att göra det enkelt och attraktivt att resa med kollektivtrafiken samt att säkersälla att vi har en hälso- och sjukvård i absolut toppklass.

Vi vill att Region Östergötland ska präglas av attraktivitet, utvecklingskraft och goda livsvillkor. Men det är hög tid att ledartröjan tas på, innan vi hinner bli förbisprungna.