Nyhetsartikel
22 aug 2017

Debattartikel - Hur ska vårdkrisen mötas?

Ansvaret vilar tungt på den politiska majoriteten, skriver M och KD.

Sommaren lider mot sitt slut, så även inom vården. En vård som var och en av oss räknar med att den finns där – när vi behöver den, oavsett årstid.

Men det kan inte ha undgått någon vid det här laget att vården i Östergötland befinner sig i kris. Vi har under lång tid kunnat läsa om neddragna vårdplatser och hotad patientsäkerhet, där läkare till och med varnar om att liv kan stå på spel.

US i Linköping har under sommaren 220 vårdplatser färre än det planerade och optimala antalet platser. Situationen är mycket allvarlig.

Moderaterna och Kristdemokraterna har under våren tagit fram ett omfattande åtgärdsprogram, med 24 konkreta punkter, som syftar till att lösa den kris vi befinner oss i. Både på kort och lång sikt. Dessvärre har den S-ledda majoriteten ratat 21 av dessa 24 förslag.

Vi är medvetna om att en hel del redan görs ute i verksamheterna, men ett samlat grepp saknas. Och framför allt har det politiska ansvaret inte tagits. Den här allvarliga situationen kräver konstruktiva förslag och framför allt dialog med vårdens medarbetare.

Vi upplever att vi har haft stor samsyn med de medarbetare som vi har träffat kring de förslag som vi har lagt fram. Men det är hög tid, även om det är nu är fem över tolv, för majoriteten att ta situationen på allvar och agera. Det duger inte att luta sig tillbaka, krasst konstatera att det råder sjuksköterskebrist och inte komma med egna konstruktiva lösningar.

Vi har föreslagit utökat OB-tillägg, att fler arbetstidsmodeller ska möjliggöras, bättre och utökad samverkan med kommunerna, utvecklad primärvård och 20 ytterligare förslag som alla inte kan beskrivas här. Vi visar att vi är beredda att ta vårt ansvar och bidra, för östgötarnas bästa. Men ansvaret vilar just nu tungt på majoriteten. Vilka är deras lösningar för att komma ur denna vårdkris?

Marie Morell (M), Oppositionsråd

Fredrik Sjöstrand (M), Oppositionsråd

Per Larsson (KD), Oppositionsråd