Nyhetsartikel
28 aug 2017

Debattartikel - Gemensam lösning för regionen

Jan Owe-Larsson (M) vice ordförande Trafik- och samhällsplaneringsnämnden och Per Larsson (KD) vice ordförande Regionutvecklingsnämnden skriver i MVT.

Nu är sommarlovet slut och det är dags för skolan att börja igen. Det betyder också att barn och ungdomar runt om i Östergötland smidigt ska kunna ta sig till och från skolan. Det borde vara enkelt kan man tycka, tyvärr visar vårens debatt och diskussion om landsbygdstrafiken och skolskjutsar motsatsen.

Varje skoldag sker ett stort antal resor med elever i grundskola och gymnasieskola. Men det görs inom ett system som inte är helt samordnat och begripligt. Det är kommunen som ansvarar för att grundskoleleverna kommer till skolan. I cirka hälften av länets kommuner får gymnasieeleverna åka med grundskoleelevernas skolskjuts i mån av plats, i resten av kommunerna får de inte åka med över huvud taget.

Förändringen av landsbygdstrafiken och införandet av närtrafiken har fört upp frågan ännu högre på agendan. Reglerna är väldigt olika mellan kommunerna och vissa har lämnat över verksamheten att bedriva skolskjuts till Östgötatrafiken. Om alla kommuner gjorde på detta sätt skulle det vara lättare att samordna skolresorna och den allmänna kollektivtrafiken. Region Östergötland bör ta initiativet att, tillsammans med kommunerna söka ett så väl fungerande gemensamt system som möjligt över hela Östergötland. Det är det mest rimliga för att underlätta för eleverna och andra som vill åka kollektivt.

Det finns även andra intressenter som är viktiga att samverka med i processen att få till en gemensam lösning. Till exempel behövs en samverkan med byalag, LRF, friskolor och andra relevanta organisationer. Det handlar inte enbart om elevers resande utan hur samverkan på ett fruktbart sätt kan ske mellan alla resekategorier där till exempel allmän kollektivtrafik kan nyttjas av elever, och ”skolbussar” även kan nyttjas av andra resande. Vad som behövs är en helhetslösning som är samhällsekonomiskt hållbar.

Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Östergötland valde att satsa pengar i vår budget för perioden 2018-2020 för att kunna få till stånd en gemensam lösning. Det handlar inte om att vi ska sätta in fler bussar just nu, utan att vi ska få det vi har att fungera, och för att vi så småningom ska kunna landa i ett beslut om skolresor i Östergötland som är bra för alla parter. Det är viktigt att kommunerna är med och att intresset finns för en gemensam lösning. Den part som är mest lämpad att ta på sig ledartröjan är Region Östergötland, vi har inte ansvaret för eleverna, men vi har hela apparaten för det. Det är lite rörigt just nu, men kan Östergötland bli den region där vi löser skolresefrågan kommer det vara ytterligare ett bra steg för tillväxten i Östergötland.