Nyhetsartikel
7 aug 2017

Debattartikel - Bredband för hela Östergötland

Region Östergötland har nyligen satt igång ett strategiarbete för bredband i Östergötland. Ett arbete som ska leda till en ny bredbandsstrategi. Men, Östergötland kan mer, och vi moderater vill lyfta blicken. Moderaterna i Region Östergötland vill ha täckning över hela länet och valde därför att kliva in i detta strategiarbete med målet om 100% bredband för hela Östergötland.

Vill du kunna bo och verka på landsbygden är bredband avgörande. I dagens digitala samhälle är det ofattbart att man inte prioriterar utbyggnaden på landsbygden på samma sätt som i städerna. Lika villkor för alla innebär att de som bor på landsbygden också ska räknas in, enskilda individer som företag, vilket man uppenbarligen inte gör idag. Skulle man förse hela Sveriges landsbygd med fiberkabel skulle det kosta mellan 10-15 miljarder.

Om Östergötland i framtiden ska hänga med i internationellt tempo så är snabba kommunikationer en av nycklarna. De andra förutsättningarna har vi till stor del redan med vår rena och vackra natur, plus alla duktiga människor, företag och organisationer. Vare sig det är kollektivtrafik, vägar, tåg, flyg eller bredband så blir vår interna kommunikation avgörande för att hela länet ska kunna leva gott.

När Post- och telestyrelsen mäter bredbandstäckning och bredbandsstrategi i Östergötland är siffrorna för Östergötland och landsbygden oroväckande. På landsbygden har endast 22.89% tillgång till snabbt bredband. I tätbebyggda områden är siffran istället 74.61% med tillgång till snabbt bredband, skillnaden mellan tätort och småort är stor och vi ser en oroväckande stor digital klyfta växa fram.

Region Halland, med Moderaterna i spetsen, har nyligen gjort en upphandling som IP Only vann. IP Onlys uppdrag är att det ska bygga bredband i hela Halland, även för fritidshusen. Halland är den första regionen i landet som genomför något av detta slag, och alla kommuner i Halland är med på banan. Region Halland lovar en investering på upp till 150 miljoner men har hittills inte behövt sätta in en enda krona.

När jordbruksverkets pengar inte räcker till, samtidigt som vi har en regering som sviker i bredband- och landsbygdsfrågan är det dags att Region Östergötland skapar sin egen väg. Bredband är en viktig del i arbetet för en fortsatt levande landsbygd. Vi Moderater värnar alla delar – staden som landsbygden – varför det är viktigt att man prioriterar lika. Staden och landsbygden är inte varandras motsattser, de hör ihop. Går det bra för grannen så går det också bra för mig. Därför vill vi satsa på 100% bredband för att hela länet skall leva. Moderaterna i Region Östergötland tar ansvar för helheten.

Jan Owe-Larsson (M), 2:e vice ordförande Trafik- och samhällsplaneringsnämnden

Per Jameson (M), ledamot Regionstyrelsen

Monika Gideskog (M), ledamot Regionutvecklingsnämnden