Nyhetsartikel
10 maj 2017

Debatt: Inför vårdval inom ögonsjukvården

Ögonsjukvården i Östergötland har stora problem med tillgängligheten. Patienter får vänta alldeles för länge på att exempelvis få operation av grå starr, vilket idag har en väntetid på upp till 13 veckor och ingen ledig kapacitet. För en region som strävar efter ”hög tillgänglighet”, ”jämlik hälso- och sjukvård” och ”delaktiga och nöjda patienter” är det förstås inte en hållbar situation. Därför har Kristdemokraterna och Moderaterna lämnat in en motion där vi föreslår att införa vårdval inom ögonsjukvården.

Det är uppenbart att ögonklinikerna inom Sinnescentrum inte till fullo klarar av att, i rimlig tid, ge den ögonsjukvård våra medborgare behöver. För att klara någorlunda tillgänglighet har istället punktinköp av vårdinsatser gjorts hos aktörer inom ögonsjukvården i andra län, som Capio i Jönköping. Det är förstås bättre än att patienten får vänta ännu längre, men det innebär olägenhet för patienten att åka till Jönköping och kostar mer än vad det skulle behöva.

I Region Jönköpings län, vår samarbetspartner inom Sydöstra sjukvårdsregionen, finns vårdval inom ögonsjukvården. Där finns ett antal auktoriserade utförare som möter patienter på regionens uppdrag. Östgötska patienter, som väljer möjligheten att söka vård i annan region, kan där vända sig till någon av dessa utförare. Vi anser att det är hög tid för Region Östergötland att också införa vårdval inom ögonsjukvården. Med fler vårdgivare får vi ytterligare aktörer som är med och utvecklar vården i Östergötland, fler tänkbara arbetsgivare, och fler aktörer som kan möta östgötarnas behov av ögonsjukvård.

Under 2016 lades Syncentralen i Norrköping ned, och all verksamhet samlades till Linköping. En del av bakgrunden till det var brist på kompetens, där vissa medarbetare ägnade alltför stor del av sin arbetstid till att pendla mellan Linköping och Norrköping. Däremot utfördes en hel del undersökningar som inte på samma sätt är beroende av de yrkesgrupper där rekrytering varit ett problem. En del av de undersökningarna skulle mycket väl kunna utföras av exempelvis optiker, i exempelvis Norrköping. Vi anser därför att ytterligare vårdval bör införas inom Region Östergötland, där exempelvis optiker kan bli auktoriserade att utföra en del av de undersökningar som idag utförs av Syncentralen.

Att införa vårdval, med utarbetande av regelbok och auktorisering av vårdgivare, tar tid. I väntan på att det är genomfört och klart, vill vi att Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheten att omedelbart direktupphandla en del av de åtgärder som idag köps in och utförs av aktörer i andra regioner, i exempelvis Jönköping och Nacka, hos aktörer lokalt i Östergötland.

Vi hoppas nu att Koalition för Östergötland tar av sig eventuella skygglappar och ser möjligheterna med vårdval inom ögonsjukvården.

Fredrik Sjöstrand (M), 2e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Per Larsson (KD), Gruppledare och oppositionsråd

Fredrik Sjöstrand
Oppositionsråd Region Östergötland, 2:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden
Mer om Fredrik