Nyhetsartikel
10 maj 2017

Debatt: Flygskatten är ett slag i luften

Regeringen fortsätter sin märkliga kamp för att motarbeta flyget. Vi minns det misslyckade försöket att lägga ned Bromma flygplats. Nu vill de införa en nationell flygskatt. Flygskatten har tidigare både utretts och införts i Sverige av den socialdemokratiska regeringen 2006, trots att över 90 procent av remissinstanserna var negativa. Även om flygskatten avskaffades innan den trädde i kraft, hann flera flyglinjer stängas. Nu är det alltså dags igen.

Förslaget är ineffektivt ur klimatsynpunkt, då utredningen själv bedömer att en flygskatt har begränsade effekter på klimatutsläppen. De menar att flygkatten kan minska de totala svenska utsläppen med som mest 0,2 miljoner ton per år. Det motsvarar några dygn av vägtrafikens utsläpp – ett slag i luften!

En väl utvecklad flyginfrastruktur med flygplatser runt om i landet förbinder Sverige med övriga världen och gör det möjligt att etablera företag och verksamheter även utanför storstäderna. Det gör att människor kan komma till och från jobb, att företag kan rekrytera rätt kompetens, att turistnäringen kan växa och att vi kan hälsa på nära och kära.

I Nederländerna och Danmark har man tidigare experimenterat med att införa flygskatt, men tvingats vända om när man sett konsekvenserna. I Norge har den stora flygplatsen Rygge utanför Moss lagts ned och hundratals människor förlorat jobbet – som en direkt konsekvens av en införd flygskatt som ledde till att Ryanair lämnade flygplatsen. För oss i Östergötland beräknar Svenskt flyg de ekonomiska konsekvenserna av flygskattens införande till cirka 34 miljoner i förlorad bruttoregionalprodukt (BRP) och att ett 60-tal arbetstillfällen försvinner.

Istället för en flygskatt utan klimatnytta, och som skadar svensk ekonomi, bör regeringen verka för ett hållbart flyg genom internationella styrmedel och investeringar i utvecklingen av ny teknik. En viktig komponent för att minska flygets klimatpåverkan är en storskalig övergång till fossilfritt bränsle. Redan idag tankar flera flygbolag med en del biobränsle, men på grund av den höga kostnaden byts endast några procent av bränslet ut.

Den 1 mars löpte remisstiden för utredningsförslaget om en svensk flygskatt ut. Av de 156 remissyttranden som tar ställning till förslaget är 126 starkt kritiska. Vi är alltså inte ensamma i kritiken mot regeringens förslag.

Vi tycker också det är anmärkningsvärt att Koalition för Östergötland inte avvisat flygskatten i Region Östergötlands remissvar (vilket vi gjorde). Detta trots att utredningen motsäger sig själv och som anförts ovan, inte kunnat påvisa några tydliga miljövinster samt får negativa effekter för våra flygplatser i Linköping och Norrköping. Därför är Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Östergötland tydliga: flygskatten kan fara och flyga!

Marie Morell (M), Oppositionsråd och gruppledare

Jan Owe-Larsson (M), 2:e vice ordförande Trafik- och samhällsplaneringsnämnden

Per Larsson (KD), Oppositionsråd och gruppledare

Nils-Ingvar Graan (KD), Ledamot Trafik- och samhällsplaneringsnämnden

Marie Morell
Oppositionsråd Region Östergötland, 2:e vice ordförande Regionstyrelsen
Mer om Marie
Jan Owe-Larsson
2:e vice ordförande Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
Mer om Jan