Nyhetsartikel
10 maj 2017

Debatt: Det ska vara attraktivt att jobba i vården

Medarbetarna är vårdens viktigaste resurs. Det är inget nytt. Men den senaste tiden har vi blivit påminda om det i allra högsta grad, med stängda vårdplatser och läkare som varnar för att patienter riskerar att dö.

Finns att läsa i NT om du klickar här

Att det ska vara attraktivt att jobba i vården är en prioriterad fråga för Moderaterna och här presenterar vi sju punkter med vårdens medarbetare i fokus;

1. Lönen ska vara individuell och alla medarbetare ska ha inflytande över hur arbetet läggs upp och utförs. En stark löneutveckling under hela arbetslivet är viktigt; ingångslönen betyder mycket, men hur lönen utvecklas med åren betyder ännu mer.

2. Alla medarbetare ska ha bra möjlighet till personlig utveckling på jobbet. Fler ska få läsa specialistutbildning på arbetstid. Alla medarbetare, oavsett yrke, ålder och familjesituation ska kunna ges möjlighet att välja mellan hel- och deltid.

3. Vi välkomnar alla som vill vara med och bygga en bättre välfärd. För oss är det viktigare att kvaliteten är bra på vårdcentralen, än vem som driver den. Vi är övertygade om att aktiva patienter bidrar till en bättre välfärd genom sina önskemål, krav och val. Givetvis är det viktigt med bra kontroll och uppföljning av resultat.

4. Vi ska arbeta för att fler kompetenser ska finnas inom vården, det kan handla om vårdadministratörer som avlastar sjuksköterskor, men även vårdlogistiker och produktionsplanerare som bidrar med ny kompetens om hur patientens väg genom vården kan bli bättre och effektivare.

5. Administrativa uppgifter med dokumentation och uppföljning har medfört att allt fler tvingas ägna allt mindre tid till det man till huvudskak är utbildad för. Vi ska därför arbeta för att skapa digitala lösningar som underlättar arbetet inom hälso- och sjukvården.

6. För att hälso- och sjukvården som sektor ska vara en attraktiv arbetsplats, även i framtiden, måste vi veta vad som styr dagens unga i deras val av arbete och arbetsgivare. Genom att ha medborgardialoger med ungdomar, i exempelvis gymnasiet, kan värderingar, förslag och idéer fångas hos dem som kommer att vara framtidens vårdmedarbetare.

7. En tydlig introduktion behövs för sjuksköterskor, liknande den allmäntjänstgöring som läkare har idag. På flera håll i landet har redan motsvarande modeller utarbetats och införts. En tydlig plan behövs även för specialistutbildningen för sjuksköterskor.

Det är dags att ta medarbetarfrågan på allvar. Det är dags att göra det attraktivt att jobba i vården.

Marie Morell (M), Oppositionsråd & 2e vice ordförande regionstyrelsen

Fredrik Sjöstrand (M), Oppositionsråd & 2e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hanna Österman (M), vice ordförande i Regionstyrelsens utskott för personal- och kompetensförsörjning

 

Marie Morell
Oppositionsråd Region Östergötland, 2:e vice ordförande Regionstyrelsen
Mer om Marie
Hanna Österman
Ledamot förbundsstyrelsen
Mer om Hanna
Fredrik Sjöstrand
Oppositionsråd Region Östergötland, 2:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden
Mer om Fredrik