Nyhetsartikel
15 sep 2017

Debatt: Brutna vallöften från (S)

Den östgötska vården befinner sig i kris. Kris är ett starkt ord, men när läkare varnar om att liv kan stå på spel – då kan vi inte beskriva det på ett annat sätt. När 220 platser stängdes ned bara på US i somras, då säger det sig självt att läget är allvarligt. Medarbetare skriver brev, tidningsinsändare och protesterar i marscher. Hopplösheten och frustrationen är påtaglig.

Den östgötska vården befinner sig i kris. Kris är ett starkt ord, men när läkare varnar om att liv kan stå på spel – då kan vi inte beskriva det på ett annat sätt. När 220 platser stängdes ned bara på US i somras, då säger det sig självt att läget är allvarligt. Medarbetare skriver brev, tidningsinsändare och protesterar i marscher. Hopplösheten och frustrationen är påtaglig.

 

Region Östergötland styrs av Socialdemokraterna, med samarbetspartier. Inför valet 2014 var tonläget högt, just hos Socialdemokraterna. Vården skulle bli köfri, man skulle satsa mer på personalen och våra tre sjukhus skulle drivas helt i landstingets egen regi.

 

Vi kan nu enkelt konstatera att de brutit vart och ett av deras tre stora vallöften.

 

1. En köfri vård? Tillgängligheten har istället kraftigt försämrats sedan Socialdemokraterna tog över ansvaret för vården. Från att tidigare ha varit bland de bästa i Sverige vad gäller att få vård i tid, ser vi nu att i princip alla siffor pekar åt fel håll.

 

2. Satsa mer på personalen? Med den krissituation som råder, med ständiga rop på hjälp från medarbetarna, är det svårt att se hur man har satsat mer på personalen. Istället blundar man för problemen utan att komma med några konkreta förslag på lösningar. Vi får ständigt berättelser om att gränsen nu är nådd.

 

3. Våra tre sjukhus helt i landstingets regi? Ytterligare ett brutit vallöfte, men i det här fallet ett bra sådant. Bra att man till slut vågade bortse från partiboken och istället värna den högkvalitativa vård som bedrivs i annan regi vid Lasarettet i Motala, och som utvecklat vården på ett väldigt positivt sätt. Moderaterna har hela tiden drivit på i den här linjen.

 

Moderaterna i Region Östergötland tror inte det finns några enkla lösningar för de problem vi står inför. Men vi kan bättre än så här. Vi ser med stor oro på hur hösten kommer att utveckla sig med tanke på den stora påfrestning som vården, framför allt på US, haft under sommaren. Vi ser även att det finns en stor risk att väntetiderna i vården kommer att öka om man inte snabbt kan arbeta med vårdplats- och operationsplaneringen.

 

Innan sommaren presenterade vi, tillsammans med Kristdemokraterna, 24 förslag för att mota vårdkrisen, både på kort och lång sikt. Den styrande majoriteten ratade 21 av dessa förslag – utan att komma med några egna.

Dessutom vilar ett ständigt hot, från nuvarande S-regering, om att införa ett ”vinsttak” i välfärden. Ett tak som är konstruerat för att göra det omöjligt att bedriva företag i välfärdssektorn och som i praktiken, enligt tjänsteföretagens branschorganisation Almega, riskerar att slå ut 8 av 10 välfärdsföretag. Vi behöver fler, inte färre, som är beredda att arbeta för vår gemensamma välfärd.

Vården i Östergötland förtjänar mer, medarbetarna förtjänar mer och östgötarna förtjänar mer. Vi tar vårt ansvar och kommer fortsätta att lägga konstruktiva förslag för en bättre hälso- och sjukvård.

 

Marie Morell (M), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen

Fredrik Sjöstrand (M), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Hanna Österman (M), vice ordförande i regionstyrelsens personalutskott

Per Jameson (M), vice ordförande i regionstyrelsens ägarberedning