Carl-William Franzén

Politisk sekreterare
Mail: calle.franzen@moderaterna.se
Telefon: 073-3142601
Calle arbetar med politikutveckling, är webbansvarig, projektledare för förbundets löpande projekt och stöttar föreningarna i det dagliga arbetet.