Pressrelease
21 jan 2020

Behåll valfriheten inom psykiatrin!

Den styrande minoriteten i Region Östergötland vill nu avskaffa vårdvalet inom vuxenpsykiatrisk öppenvård, något som Moderaterna och Kristdemokraterna kraftigt reagerar mot.

- Om det här förslaget går igenom kommer givetvis utbudet av psykiatrisk vård att begränsas i Östergötland och utvecklingen bromsas upp. Genomför man en traditionell upphandling till lägsta pris kommer minst tre öppenvårdsmottagningar att behöva stänga, menar Fredrik Sjöstrand (M), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

 

- Ett sådant här beslut kommer utan tvekan att påverka patienterna negativt. De patienter med långvariga kontakter med specialistpsykiatrin kommer att få byta utförare vid denna upphandling och vid varje ny upphandling som ger en ny utförare. För de svårast sjuka patienterna – som redan är väldigt sköra – kan det få stora konsekvenser, säger Lena Käcker Johansson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

 

- Det är tydligt att det här förslaget snarare är baserat på den socialdemokratiska partiboken, än vad som är bäst för patienterna. Det som förvånar mest är hur Liberalerna och Centerpartiet kan gå med på detta. Vår förhoppning är att den styrande minoriteten är beredda att tänka om i frågan – för patienternas bästa, avslutar Sjöstrand.

 

Läs mer om förslagen till hälso- och sjukvårdsnämnden här: https://dokument.regionostergotland.se/Politiska%20dokument/Hälso-%20och%20sjukvårdsnämnden/2020%20Hälso-%20och%20sjukvårdsnämnden/2020-01-27/04%20Informationer%20inför%20beslut/4.4%20Beslut%20om%20upphörande%20av%20vårdval%20vuxenpsykiatrisk%20öppenvård.pdf

 

Nämnden sammanträder måndagen den 27 januari, då ska frågan avgöras.