Annika Krutzén

Kommunalråd Linköping kommun
Yrke: Ekonom
Ålder: 32

Uppdrag:
Kommunstyrelsen
Bygg och miljönämnden
Ordförande Innerstadsföreningen Linköping

Kommun
Politiker och politiken finns till för invånarna, inte tvärtom. Det är något som är väldigt viktigt för mig, som politiker står du för vad du säger och håller vad du lovar. Jag gav mig in i politiken med samma attityd som jag har nu, kämparglöd, lite arg med en stor dos ödmjukhet. Mina kärnfrågor är ekonomisk stabilitet utan slöseri. Att alla människor ska ges de bästa förutsättningar som finns att ändra, förändra och leva sina liv som just de vill. För att nå dit behöver vi förändra bostadsbyggandet, trafiksituationen och se till att förskolan hänger med i det ökande invånarantalet.

Region
En bra sjukvård en fundamental grund i vår vardag. Att primärvården fungerar är mycket viktigt för att kunna upprätthålla en viss levnadsstandard. Vi i Östergötland har fantastiska möjligheter och till viss del också har, en fenomenal sjukvård. Men det finns bitar som behöver ändras, eller rättare sagt rättas till. Ett av de viktigaste områden för mig är förlossningsvården. Om inte den fungerar tappar hela samhället trygghet. På regionen ligger som ni vet även regional utveckling, här behöver vi samarbeta mer med andra aktörer på marknaden som jobbar med dessa delar.