Andreas Norlén

Ordförande Konstitutionsutskottet
Presskontakt Susan Vo Bergqvist
susan.vo.bergqvist(at)riksdagen.se
072-227 35 37
Jag är född 1973, uppvuxen i Ödeshög, bosatt i Norrköping, juris doktor, tidigare lärare och forskare vid Linköpings universitet, disputerade 2004 på en doktorsavhandling om avtalsrätt.

I riksdagen har jag arbetat för bättre brotts­bekämpning, men mer finns att göra. Polisen ska bli bättre på att klara upp inbrott och andra mängdbrott, kunskapen om mäns våld mot kvinnor, bortförande av barn och hedersrelaterade brott ska förbättras och EU-samarbetet mot gränsöverskridande brott ska utvecklas.

Gator och torg tillhör oss alla. Likväl är det många som drar sig för att gå ut på kvällen. Hemmet ska vara en trygg fristad. Likväl är hemmet en farlig plats för tusentals kvinnor och barn som utsätts för våld. Mycket positivt har hänt sedan 2006. Alliansregeringen har ordnat nära 3 000 nya poliser, skärpt straffen för grova brott, förbättrat kriminalvården, trappat upp kampen mot organiserad kriminalitet, storsatsat mot våld i hemmet och främjat förebyggande samverkan mellan polis, skola och socialtjänst.

För mig är det också viktigt att värna arbetslinjen. Sverige har klarat krisen bättre än de flesta. Nu måste vi hålla fast vid jobblinjen. Alla ska ha ett jobb i förhållande till sin arbets­förmåga. Det måste löna sig att jobba, vara lätt att starta företag och vara lönsamt att anställa. Sverige behöver lägre skatt på jobb och anställningar, enklare övergång mellan skola och arbetsliv och bättre förutsättningar för sparande och investeringar.

Vi måste slå vakt om hög kvalitet i alla de skattefinansierade välfärdsverksamheterna (sjukvård, omsorg, skola osv.), men samtidigt bli mycket bättre på att värna den enskildes möjligheter att utforma sina välfärdstjänster efter sina behov och önskemål – se människan!

Östergötland - län för hoppfulla
Östergötland är rikt på möjligheter och jag vill att just Östergötland ska bli ett län för hoppfulla, genom att vara en aktiv ambassadör för framtidstro och samverkan. Jag ska vara lätt att nå när östgötar vill få kontakt och öppen för att lära av andras erfarenheter.

Kontakt:
Mail: [email protected]
Telefon: 08 78 64 800