Pressrelease
30 nov 2017

1177 behöver förstärkas – allvarlig kritik från IVO

Radio Östergötland rapporterar om att 1177 Vårdguiden i Östergötland har brister i patientsäkerheten, något som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) slagit fast. Moderaterna och Kristdemokraterna har sedan tidigare lyft upp behovet av att förstärka och utveckla 1177, ett ställningstagande som nu förstärks ytterligare.

Anledningen till IVO:s kritik är att timvikarier på 1177 inte fått fortlöpande utbildning i nya rutiner och arbetssätt. Kritiken grundar sig i att en gravid kvinna från Motala inte fått tillräckligt bra hjälp när hon kontaktade 1177 efter att hon fått tidiga blödningar under graviditeten.

– Det är en självklarhet att man ska känna sig trygg med de råd man får av vården, oavsett om det sker via telefon, webb eller i det direkta mötet. Vi, Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Östergötland, har särskilt lyft 1177 i vårt budgetförslag och förslagit att 10 miljoner kronor ska satsas för att öka kapaciteten och därmed också göra det enklare att vidareutbilda de personer som behöver komma in tillfälligt. 1177 är ett värdefullt verktyg för att öka tillgängligheten genom en snabbare och mer direkt kommunikationsväg in i vården, säger Marie Morell (M), oppositionsråd.

– IVO:s kritik visar åter igen hur viktigt det är med information och bemötande inom vården. Vi har lagt förslag om att Region Östergötland ska införa en Informations- och bemötandegaranti i vården, som säkerställer att patienten får en tydlig information för egna beslut och stöd i sin sjukdomsprocess. Garantin ska också säkerställa att patienten får ett professionellt bemötande i alla sina kontakter med vården. Tyvärr har den politiska majoriteten sagt nej till vårt förslag, avslutar Per Larsson (KD), oppositionsråd.

För ytterligare kommentarer:

Marie Morell (M), 0703-16 98 00
Per Larsson (KD), 0702-88 21 34