Om oss

Sverige ska präglas av företagsamhet, jämlikhet och social rörlighet där varje ny generation får en chans att forma sitt eget liv, inte bara följa i sina föräldrars fotspår. Vi tror att nästan alla människor av egen kraft kan skapa ett gott liv, tillsammans med andra. Att vi både har en moralisk skyldighet att ta fullt ansvar för våra egna liv - och bry oss om andras.

Vi är sedan decennier Sveriges viktigaste politiska kraft för frigörelse, självständighet och egenmakt. Vi ser vad som fungerar och vad som inte gör det. Vi har respekt för det som är bra och vi tänker ut lösningar på det som kan bli bättre. Vi är med hela vägen från idé till verklighet.

Sverige är ett fantastiskt land men det finns också stora problem. Ekonomin i samhället går bra, men samhället mår inte lika bra. Integrationen fungerar inte. Alltför många fastnar i utanförskap och bidragsberoende. Våldtäktsanmälningar hamnar på hög. Kriminella gäng tar över områden och utsattheten för brott ökar. Vårdköer växer och förlossningsvården brister. Var femte elev går ut nian utan godkända betyg. Företag lämnar landet.

Regeringen prioriterar nya och högre bidrag, höjda skatter på jobb och företag. Och nu till och med på vanligt sparande. Högkonjunkturen håller nu på att slösas bort. Stora utgiftslöften får gå före de viktiga reformer som Sverige behöver. En ny riktning behövs.

Läget är svårt – men inte hopplöst. Sveriges problem går att lösa. Vi vill att Sverige ska bli ett land för hoppfulla. Moderaterna är ett parti för för hoppfulla.

Våra värderingar handlar om både individuell frihet och kollektivt ansvar. Frihet, oberoende och självständighet börjar med en egen inkomst. Därför måste det alltid löna sig bättre att jobba än att leva på bidrag. Företagare måste alltid uppskattas mer än de beskattas och frihet och äganderätt måste försvaras. Vi ska värna välfärdens kärna: sjukvården, skolan och förskolan. Krafttag ska tas mot kriminaliteten. Statens kärnfunktioner ska vara starka, annars blir samhället svagt.