Nyhetsartikel
29 maj 2018

Nätverksträff med MQ på Åkerby Herrgård

Lördag 19 maj möttes 18 kvinnor från vårt län på vackra Åkerby kursgård för att prata politik, lära
känna varandra bättre, bli inspirerade och lära oss saker.

På plats hade vi Anna Maria Corazza Bildt och senare på eftermiddagen kom Eva Solberg från Stockholm och MQ Riks, där hon är
ordförande för utskottet för Familjefrid.

Anna Danielsson
Ordf MQ Örebro län

Filer